Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2894-2915

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1487


ÇİN YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN KÜRESEL EKONOMİDEKİ KONUMU VE KUŞAK –YOL PROJESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

MUSTAFA EMRE AKBAŞ

Çalışma son 30 yıl içinde küresel ticaret ve sermaye içinde artan nüfusu ve büyüyen üretim, teknoloji dinamiği ile etkisi artıran Çin ekonomisin geçmiş ve gelecekle ilgili pozisyonuna ışık tutmayı amaçlamaktadır.  Küresel ticaret ve sermaye piyasasında dünya ekonomisinde itici bir güç haline gelen bu Asya ülkesi bıraktığımız yüz yıl içinde itici ve hegemon güç olarak anılan gelişmiş sanayi ülkelerine rakip olmaya başlamıştır. Bu rekabetin gelecek dönemlerde sadece ekonomi alanında değil küresel politik siyaset içinde de hızlanacağı ve yeni politik kutuplaşmalara zemin hazırlayacağı varsayılmaktadır. Çalışma Çin’in yadsınamaz ticari güç olma yolunda iken politik siyasetteki artacak rolünün üzerine bağlantıları kurmayı hedeflemektedir. Giriş bölümünün başındaki bilgi bağlantıları ile de Çin’i 1980 sonrası büyük sıçrayışa götüren alt yapı faktörleri açığa çıkartılarak bugünün Çin Ekonomisinin küresel sermaye ve ticaret sistemini yönlendirme kapasitesi sahip olduğu avantajlar- dezavantajlar çerçevesinde sorgulanacaktır. Arkasından ülkenin doğrudan yatırımları çekebilme özelliğinden küresel net yatırımcı olma süreci ve devamlılığını etkileyecek olası faktörler irdelenecektir. Son bölümde ise Çin hükümetinin 2013 sonrası küresel yatırımcı konumunun sürekliği için önemi büyük Kuşak ve Yol Projesinin ana hedefleri, sağlayacağı avantajlar ve uygulama süresince karşılaşacağı içsel ve dışsal problemler üzerine de özet niteliğinde bir inceleme alanı da yer almaktadır. Bu özet inceleme alanı ile Çin’in alternatif rotalar üzerinden küresel yatırımcı konumu ile gelecek dönem hedefleri ve önündeki olası engeller küresel ticaret- finans piyasaları çerçevesinde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çin ekonomisi, Küresel Ticaret – Finans Sistem Entegrasyonu, Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar , Kuşak-Yol Projesi

THE POSITION OF CHINA’S FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE GLOBAL ECONOMY AND THE BARRIERS TO THE BELT-ROAD INITIATIVE

The study aims to shed light on the past and future position of the Chinese economy, which has increased its influence in global trade and capital in the last 30 years and its growing production, technology dynamics. This Asian country, which has become a driving force in the world economy in global trade and capital markets, has begun to compete with the developed industrial countries, which are known as the driving and hegemonic power, in the last century. It is assumed that this competition will accelerate not only in the field of economy but also in global political politics and will pave the way for new political polarizations. The study aims to establish connections on China's increasing role in political politics while becoming an undeniable commercial power. With the information links at the beginning of the introduction, the infrastructure factors that led China to a great leap after 1980 will be revealed, and the capacity of today's Chinese economy to direct the global capital and trade system will be questioned within the framework of its advantages and disadvantages. After that, possible factors that will affect the country's ability to attract direct investments, the process of becoming a global net investor and its continuity will be examined. In the last section, there is also a summary area of ​​study on the main objectives of the Belt and Road Project, which is of great importance for the continuity of the Chinese government's post-2013 global investor position, its advantages, and the internal and external problems it will face during its implementation. With this summary study area, China's global investor position on alternative routes, future targets and possible obstacles will be examined within the framework of global trade-finance markets.

Anahtar Kelimeler (Keywords): China’s Economy, Global Trade - Financial System Integration, Outward Foreign Direct Investments , Belt-Road Initiative

Tam Metin 38

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.