Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1259-1278

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1160


SOSYAL MEDYANIN HEDONİK TÜKETİMİ VE FOMO’NUN GÜCÜ

BAHAR GURDIN

Gelişmeleri kaçırma korkusu anlamına gelen FoMO, sosyal medyanın kişiler üzerindeki etkisiyle sosyal medya pazarlamasında bir yer edinmiş ve ciddi bir tutundurma gücüne sahip olmuştur.  Bireylerin Facebook, Twitter, Instagram,  Foursquare, Swarm vs. gibi sosyal medya mecralarında sürekli olarak yediklerini, giydiklerini, gezdikleri yerleri, gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel aktiviteleri vs. paylaşmaları, takipçileri tarafından çeşitli hazların tatmin edilmesi ihtiyacını ve gelişmeleri kaçırma korkularını doğurmuştur. Bu, takipçilerin gelişmeleri kaçırma korkularını kullanarak haz tatmini vasıtasıyla satış rakamlarını artırmak isteyen işletmeleri sosyal medya pazarlamasına sürükleyen en büyük etkenlerden biridir.

Çalışmada gelişmeleri kaçırma korkusu FoMO ile sonsuz haz tatmini isteği de Hedonik Tüketim ile ilişkilendirilmiştir. İlişkinin elde edilebilmesi için sosyal medya aracılığıyla online anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programı yardımıyla tasnif ve analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): FoMO, Hedonik Tüketim, Sosyal Medya, Tüketici Davranışları, Hazcılık, Korku

HEDONIC CONSUMPTION OF SOCIAL MEDIA AND FOMO'S POWER

FoMO, which means the fear of abducting the developments, has a place in social media marketing with the effect of social media on people and has a serious reinforcement power. Individuals share constantly their eatings, wearings, visited places, social and cultural activities, etc.  from social media channels such as Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Swarm, etc. Their sharing has created fear of missing out and the need to satisfy various pleasures by their followers. This is one of the most important factors driving the businesses that want to increase sales figures with the followers' pleasure satisfaction by using FoMO, to social media marketing.

In the study, fear of missing out is associated with FoMO and the infinite pleasure satisfaction is associated with Hedonic Consumption. In order to obtain the relationship, an online survey was applied through social media. The data obtained were classified and analyzed using SPSS 22 statistical package program.

Anahtar Kelimeler (Keywords): FoMO, Hedonic Consumption, Social Media, Consumer Behaviours, Hedonism, Fear

Tam Metin 222

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.