Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1176-1199

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1873


TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PROFİLLEME VE PUAN KARTI GELİŞTİRME UYGULAMASI

NURAN HALİSE BELET

Son yıllarda, kadın girişimciliği, ulusal ve uluslararası kalkınma politikalarında merkezi bir yer edinmiştir. Ancak her hususta olduğu gibi girişimcilik konusunda da kadın girişimciler toplumsal cinsiyete dayalı birçok problemle karşılaşmaktadır. Bu nedenle, kadın girişimciler için özel destek sistemlerinin ve programlarının geliştirilmesi önemlidir. Bu trendleri takip eden ülkelerden birisi olarak Türkiye de kadın girişimciliğini çeşitli kurumlar aracılığı ile desteklemektedir. Bu kurumlardan bir tanesi, İŞKUR’dur. İŞKUR, ulusal ve uluslararası pek çok örgütle, kadın girişimcilere yönelik pek çok ortak program uygulamaktadır. Fakat, bu programların uygulanması kadar kadın girişimcilerin önündeki problemlerin tespit edilmesi ve çözülmesi için ilgili destek sistemlerinin ve programlarının değerlendirilmesi de gerekmektedir. Bu durum hafıza da tutularak bu araştırma makalesi, İŞKUR tarafından 2017-2018 yılları arasında 400 kadın girişimcinin katılımı ile 4 ilde gerçekleştirilen kadın girişimciliği ile ilgili bulgulara yer vermektedir. Programdan yararlanan kadınlarla yapılan telefon görüşmelerinden elde edilen bilgiler sayesinde, bu makale söz konusu hizmetlerin iyileştirilebilmesi için öneriler getirmektedir. Buna ek olarak, gözlem ve denetleme süreçlerinin geliştirilmesi ve böylece hizmetlerin ve programların kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için önerdiği puan kartını sunmaktadır. Bunu yaparken, öncelikle kadın girişimciliğini açıklamakta, programda yer alan kadın girişimcilerin profilini çıkarmakta ve bu kişiler tarafından karşılaşılan özel problemleri belirlemektedir. Daha sonra, kadın girişimciliğine dair programların iyileştirilmesi için bir dizi öneri sunmaktadır. Son olarak, gözlem ve denetleme süreçleri için örnek bir iş akışı ve puan kartı geliştirmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın Girişimciliği, Profilleme, Puan Kartı, Gözlem, İŞKUR.

A PROFİLİNG AND SCORECARD DEVELOPMENT EXERCİSE FOR ANALYZİNG AND ASSESSİNG WOMEN’S ENTREPRENEURSHİP İN TURKEY

In recent years, women’s entrepreneurship has become one of the central points within national and international development policies. As it exists in everything, women entrepreneurs face certain gender specific problems with regards to entrepreneurship. Hence, it is important to develop particular support systems and programmes for women entrepreneurs. Following these trends, Turkey is one of such countries supporting women’s entrepreneurship through certain institutions. One of such institutions is İŞKUR. It employs several joint programmes with national and international organizations targeting women entrepreneurs. However, it is equally important to evaluate these programmes and support services in order to identify and address the problems in front of successful establishment and continuation of women’s enterprises. Keeping this in mind, this research paper presents its findings from an İŞKUR programme targeting 400 women in 4 provinces across Turkey between 2017 and 2018. Through the interviews done over the phone with the beneficiaries of this programme, this paper lists recommendations for improving support services. Moreover, in order to enhance monitoring and follow up processes and ensure the tailoring of services in accordance with the needs of women entrepreneurs, it engages in a scorecard developing exercise. In order to do so, it first explains women’s entrepreneurship, develops participant women entrepreneurs’ profiles and identifies problems faced by them. Later, it proposes a set of recommendations for the improvement of programmes. Lastly, it develops a work flow and scorecard sample to guide monitoring and follow up processes.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Women’s Entrepreneurship, Profiling, Scorecard Development, Monitoring, İŞKUR.

Tam Metin 227

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.