Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1957-1978

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1264


FARKLI KUŞAKTAKİ KADIN VE ERKEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

SELDA COŞKUNER AKTAŞ, BİRGÜL ÇİÇEK

Bu çalışma farklı kuşaklardaki kadın ve erkeklerin sürdürülebilir tüketim davranışlarının belirlenmesi amacıyla planlanmış ve Ankara’nın Çankaya ilçesinde ikamet eden 519 birey ile yürütülmüştür. Çalışmada sürdürülebilir tüketim davranışlarını ölçmek amacıyla Doğan, Bulut ve Çımrın (2015) tarafından geliştirilen 17 madde ve 4 alt boyuttan oluşan “Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışları ile cinsiyeti arasındaki ilişki anlamlı bulunmazken; sürdürülebilir tüketim düzeyi, alt boyutları açısından incelendiğinde “ihtiyaç dışı satın alma” alt boyutundaki fark önemli bulunmuştur. Çalışmada sürdürülebilir tüketim davranışları ve alt boyutları ile kuşaklar arasındaki ilişki de önemli bulunmuştur. Sessiz kuşak, patlama kuşağı ve X kuşağının sürdürülebilir tüketim davranışı sergileme düzeyi, Y ve Z kuşaklarından daha yüksek; Y kuşağının sürdürülebilir tüketim davranışı sergileme düzeyi ise, Z kuşağına göre daha yüksektir. Sürdürülebilir tüketim davranışı sergileme düzeyi cinsiyet ve kuşaklara göre birlikte incelendiğinde; kadın ve erkek katılımcıların kuşaklara göre farklı tüketim davranışları sergiledikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular alan yazındaki çalışmalar çerçevesinde tartışılmış, sürdürülebilir tüketim davranışlarının benimsenmesi açısından bireylere, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kuşak, cinsiyet, sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir tüketim davranışı

EXAMINATION OF THE SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOURS OF WOMEN AND MEN FROM DIFFERENT GENERATIONS

This study was planned for the purpose of examining the sustainable consumption behaviours of women and men from different generations and it was conducted in Çankaya district of Ankara with 519 individuals selected by simple random sampling using a survey technique. The “Sustainable Consumption Behaviour Scale” developed by Doğan, Bulut and Çımrın (2015) that consists of 17 items and 4 sub-dimensions was used in the second part to measure sustainable consumption behaviours. While no statistically significant difference was found between the sustainable consumption behaviours of the individuals who participated in the study and their gender. A statistically significant difference was found between the generations. It was found that the silent generation, baby boomers and generation X exhibited higher sustainable consumption behavior than generation Y and generation Z. Also, generation Y exhibited higher sustainable consumption behavior than generation Z. Furthermore, a statistically significant difference was found between sustainable consumption behaviours of women and men from baby boomers and Z generation. The results showed that that male and female participants exhibited different consumption behaviors according to the generations. The implications of these findings are discussed and gave suggestions to individuals, related institutions and organizations in terms of adopting sustainable consumption behaviors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Generation, gender, sustainable consumption, sustainable consumption behaviour

Tam Metin 144

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.