Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2557-2578

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1468


PARA VAKIFLARININ TEMEL PRENSİPLERİ VE YÖNETİMİ

AYDIN KUDAT, SEMİH CEYHAN

Sosyal boyutu ağır basan bir kurum olarak para vakıflarının İslam medeniyetinde önemli bir yeri vardır. Tarihi süreç içerisinde toplumun kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli fonksiyonlar üstlenen bu kurumların kendine özgü kuruluş, yönetim ve işleyiş yöntemleri vardır. Para vakıflarının amaçları, yapıları ve işlevleri geniş bir literatür yelpazesinde tartışılmıştır. Bu makale, sürdürülebilir, uzun soluklu hayır işleri gerçekleştirmek için dini, işletme ve toplumsal mantıkları birleştiren özgün bir hayırseverlik perspektifi sunan Osmanlı para vakıflarının özelliklerini tartışmaktadır. Bu makalede, para vakıfları için üç temel prensip olduğunu iddia ediyoruz: (i) hayır işlerinin kalıcılığı, (ii) faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve (iii) toplumsal katkı. Kâr amacı gütmeyen kurumlar olarak para vakıfları, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal refah ve kamusal hizmetlerin icrasında üçüncü sektör gibi yer almışlardır. Bununla ilgili tarihi süreç içerisinde oluşan tecrübi birikim ve Osmanlı dönemi uygulamaları, günümüzün ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmek için de değerli çıkarımlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): vakıflar, para vakıfları, hayır kuruluşları, İslami hayırseverlik, Osmanlı para vakıfları

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF CASH WAQFS AND THEIR MANAGEMENT

As an Islamic philanthropic institution with a predominant social dimension, cash waqfs had played an important role in Muslim societies in the history. With their original establishment, management and operation methods, they have undertaken important functions in meeting societal needs during the historical process. Goals, structures and functions of the cash waqfs have been discussed in a wide range of literature. This article discusses on the characteristics of Ottoman cash waqfs which present an original philanthropic perspective that engages religious, business and societal logics to perform sustainable, long-standing charities. In this article, we argue that there were three main principles existed for cash waqfs: (i) permanency of the charitable work, (ii) sustainability of operations and (iii) societal contribution. As non-profit institutions, cash waqfs had acted like a third sector to contribute in sustainable development, social welfare and public services. The experience and Ottoman period implementations in the historical process also offer valuable implications for solving today's economic and social problems.

Anahtar Kelimeler (Keywords): waqfs, cash waqfs, philanthropic institutions, Islamic philanthropy, Ottoman cash waqfs,

Tam Metin 46

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.