Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2951-2972

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1505


6360 SAYILI KANUN İLE BELDE BELEDİYELERİNİN KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: KÜTAHYA’NIN SİMAV İLÇESİ ÖRNEĞİ

ABDULKERİM ÇALIŞKAN, SERCAN GÖKDEMİR

Günümüzün değişen koşulları doğrultusunda hizmet sunumu noktasında yerel yönetimler merkezi yönetimler kadar önemli hale gelmiştir. Hizmet sunumunda önemli olan konu ise optimalitenin sağlanmasıdır. Türkiye’deki durum değerlendirildiğinde, belediye kurulma kriterlerinde önemli değişikler yapıldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak özellikle 5393 sayılı kanun ile birlikte 6360 sayılı kanun önem arz etmektedir. Özellikle 6360 sayılı Kanunda 559 belde belediyesinin köye dönüşeceği belirtilmiştir. Burada en çok (18) beldesi köye dönüşen ilçe olarak Kütahya’nın Simav ilçesi karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın evrenini köye dönüştürülen 559 belde belediyesi oluştururken örneklemini Simav’da köye dönüşen 18 belde oluşturmaktadır. Bu amaçla nitel veri toplama tekniklerinden biri olan odak grup görüşmelerinden faydalanılarak, Simav’da kapanan belde belediyelerinin başkanlarından belediyelerin köye dönüşmesi ve tüzel kişiliklerini kaybetmesi konusundaki görüşleri alınmış ve ortaya çıkan durum analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yerel Yönetimler, 6360 Sayılı Kanun, Odak Grup Görüşmesi

TRANSFORMING TOWN MUNICIPALITIES INTO VILLAGES WITH LAW NO. 6360: THE CASE OF SİMAV DISTRICT OF KÜTAHYA

Local governments perform essential services in our country as well as all over the world. In providing these services effectively, the services must have an optimal size. Important changes have been made in the criteria for establishing municipalities and the municipalities’ number has been reduced by closing small municipalities with the legal regulations made in Turkey. Regarding the subject, especially Law No. 5393 and Law No. 6360 are important. It is stated that 559 town municipalities will turn into villages in Law No. 6360. Simav district of Kütahya appears as the district that has turned into a village with the most (18) townships. The population of this research consists of 559 town municipalities converted into villages, while the sample consists of 18 towns that have turned into villages in Simav. By utilizing focus group discussions, which is a qualitative data collection technique, the opinions of the town municipalities’ mayors that were closed down in Simav on the transformation of the municipalities into villages and the loss of their legal personality were taken and the resulting situation was analyzed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Local Governments, Law No. 6360, Focus Group Discussion

Tam Metin 52

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.