Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1663-1681

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1416


AKILLI ÜLKELER: İSVİÇRE, BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE KIYASLAMASI VE TÜRKİYE’NİN AKILLI ÜLKE PERFORMANS ANALİZİ

ABDURRAHMAN AVCIOĞLU, CİHAN TANRIÖVEN

Akıllı şehir, günümüzde dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yaşayan milyarlarca insanın yaşam kalitesini iyileştirmek için kilit bir strateji olarak görülmektedir. Akıllı şehirlere dönüştürülen şehir sayısı, akıllı şehir projeleriyle önemli ölçüde artmaktadır. Bir ülkedeki şehirler, kasabalar gibi tüm kentsel alanlar akıllı hale geldiğinde, tüm ülke akıllı ülke olarak adlandırılabilecektir.

Akıllı ülke performans ölçümünün arkasındaki temel fikir; artan kentleşme ve gelişen teknolojinin kesişme noktası olan akıllı şehir sayılarının artması ile akıllı şehirlerin birbirleri ile entegre olması ve daha üst bir seviyeden (ülke düzeyi) yönetilmesi ve ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda gelecekte akıllı ülke kavramı önemli hale gelecek ve ülkelerin akıllılık seviyelerinin sınıflandırılması ve ölçülmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu makalede, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye için akıllı ülke performans puanları ve bağlı ana bileşen puanları karşılaştırılmış ve sunulmuştur. Türkiye’nin akıllı ülke performansı ayrıca incelenmiş ve analiz edilmiş olup, mevcut durumunu daha iyiye götürmek için iyileştirme/geliştirme alanları sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): Akıllı Şehir, Akıllı Ülke, Akıllı Ülke Performansı, Karşılaştırma

SMART COUNTRIES: COMPARISON OF SWITZERLAND, BOSNIA AND TURKEY, AND SMART COUNTRY PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKEY

The Smart City is nowadays seen like a key strategy to improve the quality of life of billions of people living in cities all over the world. Number of cities transformed to smart cities has been remarkably increasing. When all urban areas like cities, towns in a country become smart,  whole country can be called smart country.

The fundamental idea behind smart country performance measurement is that as a result of increasing number of smart cities being the intersection point of growing urbanization and developing technology, smart cities need to be integrated and managed on higher level by being considered from smart country perspective. As a forward-thinking smart country concept is going to become more important and smartness level of countries needs to be classified and measured.

In the present paper smart country performance scores and main dimension scores of Switzerland, Bosnia and Turkey are compared and presentented. Moreover Turkey’s smart country performance is analysed and potential improvement areas for the current state are presented. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Smart City, Smart Country, Smart Country Performance Score, Comparison

Tam Metin 705

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.