Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 189-212

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1500


11 EYLÜL’DEN ARAP BAHARI’NA TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

LEVENT DUMAN

Tarihsel olarak çatışmaların en sık yaşandığı bölgelerden biri olan Ortadoğu, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte mevcut çatışmaların daha da şiddetlendiği bir bölge olmuştur. Türkiye gerek siyasi-kültürel kimliği, gerekse tarihsel misyonu nedeniyle Ortadoğu güvenliği üzerinde etkili konumda olan önemli ülkelerden birisidir. 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen saldırılarla başlayan dönemde Ortadoğu’da yeniden şekillenen bölgesel dengeler diğer ülkeler gibi Türkiye için de önemli sonuçlar doğurmuş, Türkiye’nin bölge istikrarına katkı sağlama potansiyeli üzerinde önemli etkilere yol açmıştır. Bu çalışma 11 Eylül 2001’de başlayarak Arap Baharı’nın başlamasına kadar geçen dönemde Türkiye’nin Ortadoğu’daki istikrara katkı sağlama potansiyelini Türkiye’nin geleneksel dış politika prensipleri çerçevesinde incelemektedir. Ortadoğu’nun istikrarı üzerinde bu dönemde en fazla etkili olan Irak, İran, Filistin-İsrail sorunu ve Lübnan olaylarının bölge istikrarına yönelttikleri tehditler ve Türkiye’nin bu sorunların çözümüne katkı sağlama potansiyeli perspektifinden analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ortadoğu, Türk dış politikası, istikrar

FROM SEPTEMBER 11 TO THE ARAB SPRING TURKEY’S THE MIDDLE EAST POLICY

The end of the Cold War caused already existing conflicts in the Middle East to become more intense. Turkey has been one of the countries which have a substantial influence on the Middle East’s security. In the period which started with attacks on the US on September 11, 2001, regional balance in the Middle East was restructured and Turkey’s potential for contributing to regional stability was affected by those incidents. This study, within the scope of Turkey’s foreign policy principles, focuses on Turkey’s potential for contributing the stability in the Middle East in the period which started on September 11, 2001, and came to an end with the emergence of the Arab Spring. The most important issues related to the stability of the Middle East within this period, namely Iraq, Iran, Palestine-Israeli conflict, and events in Lebanon, are analyzed from the perspective of the threats they posed to the regional stability by taking into consideration Turkey’s potential for contributing to bringing an end those problems.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Middle East, Turkish foreign policy, stability

Tam Metin 169

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.