Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1114-1134

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1157


HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TATİL ANOMALİSİ: BIST BANKACILIK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR, ZÜHAL ARSLAN

Çalışmanın amacı, 02.01.2013-30.09.2018 döneminde BIST Bankacılık Endeksinde işlem gören banka hisse senetleri için Tatil Anomalisini değerlendirmektir. Bu bağlamda dini bayramlar ve resmi tatiller nedeniyle, hafta sonlarını kapsayıp kapsamadığına bakılmaksızın, işlem yapılmayan en az üç günlük dönem, “tatil” olarak değerlendirilmiştir. Anomalinin araştırılması tatil öncesi son ve tatil sonrası ilk işlem günleri ile sınırlı tutulmamış, tatilden beş işlem günü öncesine kadar araştırılmıştır. Bulgular tatil etkisinin banka hisse senetlerinin bir kısmında geçerli olduğunu ve tatil anomalisinin tatilden önceki 2.-5. işlem günlerinde ortaya çıktığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tatil etkisi, piyasa anomalileri, bankacılık endeksi, EGARCH modeli

HOLIDAY ANOMALIES IN SECURITY MARKETS: AN APPLICATION ON THE BIST BANKING INDEX

This study aims to evaluate “holiday effect” for stocks traded at BIST Banking index during 03.01.2013-30.09.2018 period. In this context, at least three-day-long  religious and national holidays with no transaction, whether or not involving weekends,  are determined. Investigation of any anomaly is not limited with the last transaction days before and first days after holidays but extended till the fifth day before holidays. Results suggest that holiday effect is exists for a number of bank stocks and the anomalies occur especially the 2.-5. days before holidays

Anahtar Kelimeler (Keywords): Holiday effect, market anomalies, banking index, EGARCH model

Tam Metin 178

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.