Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1078-1094

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1154


BAĞIMSIZLIK SONRASI KATAR'DA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: YÖNETSEL YAPI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

ÇİĞDEM AKMAN, GÜLSEREN ERGÜN

Bağımsızlığını kırk sekiz yıl önce ilan etmiş olan Katar Devleti monarşi ile yönetilmektedir. Ülkenin başında bulunan devlet başkanı Emir sıfatıyla anılmaktadır. Katar, Ortadoğu coğrafyasında 11,000 km² civarındaki yüzölçümü ve 2,5 milyon civarındaki nüfusu ve sahip olduğu ekonomik güç ile bölgede diğer ülkelerden ayrışmaktadır. Ülkede son dönemde yapılan reformlar, anayasa değişikliği ve 2022 FIFA Dünya Kupası başta olmak üzere, uluslararası spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyor olmak gibi birçok önemli faaliyet dünyanın gözünü Katar’a çevirmesine sebep olmuştur. Türkçe alan yazında da Katar hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı çalışmada, Katar’ın yönetsel yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada, Katar hakkında genel bilgilere, yönetim yapısı başlığı altında yasama, yürütme ve yargı organları ile Emir’in rolüne ve yerel yönetim sistemine yer verilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde kısa bir zaman zarfı içerisinde Katar’ın yönetim sisteminde ciddi bir dönüşüm yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katar, Yönetim Yapısı, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler

THE TRANSFORMATİON IN QATAR AFTER THE INDEPENDENCE: AN EXAMINATION ON THE MANAGERIAL STRUCTURE

The State of Qatar, which declared its independence forty-eight years ago, is being governed by monarchy. The statesperson at the head of the country is called ‘Emir’.Qatar differs from the other countries in the Middle East region with an area of ​​around 11,000 km² and a population of 2.5 million and alsoits economic power.Many modern developments, such as the recent reforms in the country, the constitutional amendments, and the hosting of major international sports tournaments particularly like the 2022 FIFA World Cup, have caused the world to turn its eyes to Qatar.There is not much information about Qatar in Turkish literature.Therefore, this study aims to examine the administrative structure of Qatar. In this context, it is given tothe general information about Qatar, the legislative, executive and judicial organs under the title of ‘The Managerial Structure’, the role of Emir, and the local government system.As a result of the study, it has been concluded that there has been a serious transformation in Qatar’s managerial system within a short period of time.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Qatar, Managerial Structure, Central Government, Local Administrations

Tam Metin 184

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.