Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2619-2631

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1481


YATIRIMLARIN Q TEORİSİ VE KONUT YATIRIMLARI: TÜRKİYE’DE KONUT YATIRIMLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

CENAP MENGÜ TUNÇAY, ATİLLA GÖKÇE

Ekonomide yatırım davranışlarını açıklamak amacıyla kullanılan makroekonomik yatırım teorilerinden birisi, yatırımların q teorisi ya da James Tobin’in q teorisi olarak bilinen teoridir.  Çalışmada, Türkiye'de yeni konut yatırımlarının Tobin'in q teorisine göre değişim gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Yeni konut yatırımlarının q rasyolarına ne kadar duyarlı olduğu, esneklik hesaplamalarıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, q rasyosu değerindeki %1 artışın konut yatırımları üzerinde; İstanbul’da % 1,1488 oranında artışa, İzmir’de % 0,6984 oranında artışa ve Türkiye genelinde % 1,0926 oranında artışa, ancak Ankara’da konut yatırımları üzerinde % 0,5149 oranında düşüşe neden olduğunu göstermektedir. Buna göre, konut yatırımlarının, tüm Türkiye, İstanbul ve İzmir için q rasyosuna duyarlı olduğu, Ankara için ise konut yatırımlarının, konut yatırımlarına etki eden karlılık dışı diğer faktörlere duyarlı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yatırımlar, Q Teorisi, Konut Yatırımları

Q THEORY OF INVESTMENTS AND HOUSİNG INVESTMENTS: AN EMPİRİCAL APPLİCATİON ON HOUSİNG INVESTMENTS İN TURKEY

One of the macroeconomic investment theories, used to explain investment behavior in economics is the theory, known as the q theory of investments or Tobin’s q theory. In this study, it has been tried to determine whether new housing investments in Turkey is changed according to the Tobin’s q theory. The sensitivity of new housing investments to q ratios is analyzed by elasticity analysis. Results of the analysis show that 1% increase in the q ratio; increases the housing investments by 1.1488% in Istanbul, increases by 0.6984% in Izmir and increases by 1.0926% in Turkey, but, decreases the housing investments by 0.5149% in Ankara. It can be said that housing investments for Turkey, Istanbul and Izmir are sensitive to the q ratio, but for Ankara, housing investments are sensitive to the factors other than profitability.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): Investments, Q Theory, Housing Investments

Tam Metin 42

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.