Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 565-580

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1101


YATIRIM VE KALKINMA BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

CEMİL ŞENEL, SİNAN ŞEKEROĞLU

Kalkınma ve yatırım bankaları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasası oluşumuna ve gelişimine katkılar sunmaktadır. Sanayileşmeyi destekleyerek, teknik danışmanlık yaparak, işletmelerin iyileştirme sürecine katılarak ve halka arzlarını gerçekleştirerek, sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin önündeki en büyük engel, düşük gelir düzeyi ve bundan kaynaklanan yetersiz tasarruf miktarıdır. Bu sorunları aşmak için gelişmekte olan ülkeler, kalkınma ve yatırım bankaları kurmuşlardır. Ülke ekonomisine değer katan bu bankaların etkin çalışmasıda, hem bulunduğu ülke bakımından hem de bankanın kendisi için önem arz etmektedir. Çalışmamızda, Türkiye’de faaliyetlerine devam eden kalkınma ve yatırım bankalarının 2013-2017 yılları arasında gösterdiği performansı Veri Zarflama Analizi kullanılarak göreceli etkinlik skorları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 2013-2015 yılları arasında yatırım ve kalkınma bankaların çoğu etkinlik göstermiştir. Etkinlik derecesi düşük olan bankalar ise özellikle 2016 yılından itibaren etkinlik skorlarını artırmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları, VZA ANALİZİ

ANALYSIS OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS' EFFICIENCIES AN APPLICATION IN TURKISH BANKING SECTOR

Development and investment banks contribute to the creating and development of capital markets in developing countries. They pioneer the development of capital markets by supporting industrialization, technical consultancy, participating in the improvement process of companies and realizing public offerings. The biggest obstacle to developing countries is the low level of income and the resulting inadequate savings. To overcome these problems, developing countries have established development and investment banks. The effective work of these banks, which add value to the country's economy, is important both for the country it is located and for the bank itself. In our study, shown that the performance of the between 2013-2017 years of ongoing development and investment banks operating in Turkey which are calculated with using data envelopment analysis relative efficiency scores. According to the results, most of the investment and development banks between the years 2013-2015 showed effectiveness. On the other hand, banks with low efficiency increased their efficiency scores especially in 2016.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Investment Banks, Development Banks, DEA Analysis

Tam Metin 77

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.