Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1916-1936

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1179


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ NASIL BİR ÖĞRETMEN İSTİYOR?

MUSTAFA TAHİROĞLU

Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin nasıl bir öğretmen modeli istediklerinin, öğretmenden nasıl tutum, tavır, davranışlar beklediklerinin ve istemedikleri öğretmen tutum, tavır,  davranışlarının neler olduğunun belirlemesi amaçlanmıştır. Veriler, 177 ilkokul öğrencisinden yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla, yazılı ve sözlü olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak: 1) İlkokul öğrencilerinin en çok istedikleri öğretmen modeli; “samimi/içten, sıcak kanlı, şefkatli, ilgili  vb. davranması, güler yüzlü olması, mutlu ve neşeli, öğrenciyi seven, esprili ve eğlenceli, başarıyı görebilen, öğrenciyle ders dışı zamanlarda da vakit geçiren,  dersleri çeşitlendiren, dersi zamanında seviyeye göre ve yeterli düzeyde işleyebilen, anlayışlı, tarafsız ve adil…” öğretmen modelidir. 2) Öğrenciler, istemedikleri öğretmen tutum, tavır ve davranışlarını ise  “sinirli ve sert davranan, asık suratlı, ilgisiz, ceza veren, sorumsuz, adil ve eşit davranmayan, hakaret eden, aşağılayan, bağıran ve azarlayan, küçümseyen, şiddet uygulayan, tehdit eden, kaba ve nezaketsiz davranan, anlayışsız,  hoşgörüsüz, sıkıcı, teneffüse çıkarmayan, yeterince rehberlik yapmayan, dersleri tek düze işleyen, söz hakkı vermeyen…” şeklinde ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İlkokul, öğrenci, öğretmen, beklenti, davranış.

WHAT KIND OF TEACHERS DOES PRIMARY SCHOOL STUDENTS WANT?

In this study, it is aimed to determine what kind of teacher elementary school students want. Data were collected from 177 primary school students by using semi-structured open-ended questions, both written and verbal. The collected data were analyzed using descriptive and content analysis techniques. As a result of the study: 1) The teacher model that most desired by primary school students is; ”sincere, friendly, jocund, caring, compassionate, affectionate, merciful, happy, humorous, impartial, fair, tolerant, considerate, success seeing (appreciating, rewarding, etc.), and the ones who teach the lesson on time and adequately by using various teaching methods and activities (role playing, using music, paint activities etc.), and who spend time with student…” 2) The most unwanted teacher attitude and behaviors stated by the students were; “angry, grumpy, indifferent, punishing, irresponsible, unfair, unhappy, shouting, using violent, threatening, condescending, intolerant, boring, insulting, rude,  and the ones who guide the students adequately, and teach the lessons in a monotonous way, and giving much homework…”

Anahtar Kelimeler (Keywords): Primary school, student, teacher, expectation, behavior.

Tam Metin 150

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.