Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 334-343

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1108


ŞİDDET VE SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA DAİR İLK BULGULAR

GÜRAY ALPAR

Savaş karşı tarafa üstün gelme gayesiyle belirli ölçülerde şiddet kulanımıdır. Böylece istekler zorla karşı tarafa kabul ettirilmek istenir. Şiddet bir bir gücün veya bir davranışın derecesi ve sertlik anlamında kullanılmaktadır. Bu bir temel dürtü ve varoluş gereği; grup içi otorite sağlamak ve diğerlerinin varlığını sindirme ve karşı tarafa zarar verme yönelik olarak gerçekleşir. Zaman içerisinde bireysel gerçekleşen şiddet hareketleri giderek organize hale dönüşmüştür. Değişik amaçlarla gerçekleştirilen bu şiddet hareketleri içine taktik ve stratejilerin de girdiği daha karmaşık hale dönüşürken, işin içine silahlar da girmeye başlamıştır. Bu silahlar başlangıçta doğada kolaylıkla bulunan malzemelerden oluşurken giderek daha öldürücü nitelik kazanır hale gelmiştir. Kültür bir anlamda insanların birikimli uygarlıkları olarak tanımlanır. Bir kültür unsuru olarak şiddet ve savaş kültürü de bu kapsamda giderek gelişmeye başlamış ve günümüze kadar gelişerek ve birikerek gelmiştir. Her ne kadar bu savaş ve çatışmaların nasıl gerçekleştiğine dair yazılı belgeler bulunmasa da günümüzde dünyanın değişik bölgelerindeki yapılan kazılardan elde edilen bulgulardan tarih öncesi döneme ait insanların savaş aletlerine rastlıyoruz. Bunların çoğu öldürme amaçlıdır. Bunların değerlendirilmesi ile bazı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu araştırmalara göre şiddet kavramı tarih öncesi dönemde de belirli ölçülerde vardı. Kenya’da Turkana gölü yakınlarında bulunan Naturuk Bölgesinde 2012 yıılında bulunan cesetler tarım toplumuna geçmeden önce de bazı şiddet olaylarının yaşandığını bizlere göstermektedir. Araştırmalar bunların bir tesadüf eseri şiddetten çok planlı bir faaliyetin parçası olduğunu göstermektedir. Bu kalıntılar bir anlamda günümüzde yaşanan savaşların da öncüsü sayılabilir. Bu çalışmada antropolojik açıdan bulgulara da dayanılarak başlangıçtan itibaren ilk savaşların ve şiddet kültürünü nasıl oluştuğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Antropoloji, Savaş, Şiddet, Kültür, Medeniyet

FIRST FINDINGS AND BELIEFS ABOUT THE FORMATION VIOLENCE AND WAR CULTURE

Anthropology is human and cultural science. On the other hand culture is an accumulation of knowledge. Culture of war has reached today’s level as a result of this accumulation. Albert Einstein once said that I do not know what the third world war would be, but the fourth one would definitely be done with stones and sticks. Violence has always existed in man. What is the basis of conflict and violence is always discussed. Although there are different explanations in different beliefs, basic does not change. Eventually there is a clash of good and evil.it has always been a curiosity where the culture of violence and war came from.Unfortunately, we do not have the final documents on the first exit of violence. There are only first beliefs about violence and some simple combat tools. But it is possible to reach some conclusions by interpreting the beliefs and findings at hand.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Anthropology, War, Violence, Civilization

Tam Metin 88

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.