Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 695-709

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1316


TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE SEÇMEN OY VERME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PAZARLAMA BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI

ERHAN SUR, METEHAN TOLON

Pazarlama kavramının genişlemesi ve ticari hayatın dışında da kullanılmasıyla birlikte uygulandığı alanlardaki kavramlar ile pazarlama kavramları arasında benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu benzerlikler ve farklılıkların tespit edilmesi pazarlamanın yeni alanlarda uygulanmasının daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin satın alma davranışları ile seçmenlerin oy verme davranışları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar yapılan çalışmalar incelenerek ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Böylelikle geliştirilecek olan siyasal pazarlama stratejilerinde pazarlama daha doğru bir şekilde kullanıla bilinecektir. Başka alanlarda da pazarlama uygulamalarında dikkat edilecek hususlar belirlenecektir.

Çalışmada siyaset ve pazarlama tanımları yapılarak ortak yönleri ortaya koyulmuştur. Daha sonra tüketici satın alma davranışlarını etkileyen unsurlar ile seçmen oy verme davranışını etkileyen unsurlar tespit edilmiştir. Belirlenen unsurlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya koyulmuştur ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): satın alma davranışı, oy verme davranışı, pazarlama, siyasal pazarlama

COMPARISON OF FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE BEHAVIORS AND FACTORS AFFECTING VOTER VOTING BEHAVIOR

With the expansion of the concept of marketing and its use outside of commercial life, there are similarities and differences between the concepts in the areas of application and the concepts of marketing. Identifying these similarities and differences makes it more effective to apply marketing in new areas.

In this study, the similarities and differences between consumers 'purchasing behaviors and voters' voting behaviors are tried to be revealed by examining the studies conducted. Thus, marketing will be used more accurately in the political marketing strategies to be developed. In other areas, issues to be considered in marketing practices will be determined.

In the study, the definitions of politics and marketing were made and their common aspects were revealed. Then, factors affecting consumer purchasing behavior and factors affecting voter voting behavior were determined. The similarities and differences between the identified elements have been revealed and interpreted.

Anahtar Kelimeler (Keywords): purcashing behaviour, voting behaviour, marketing, politcal marketing,

Tam Metin 271

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.