Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2272-2287

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1470


BELEDİYELER AÇISINDAN ORYANTASYON EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ

MELİKE HACIOĞLU, DUYGU KIZILDAĞ

Oryantasyon eğitimi işe yeni başlayan çalışanlara verilen eğitim olarak bilinmektedir. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe uygulanan oryantasyon eğitimi ile çalışanların işletmeye ve işe daha kolay uyum sağlaması amaçlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalar oryantasyon eğitiminin amaçları, süreçleri ve yarattığı olumlu sonuçlara daha çok özel sektör odağında yaklaşmaktadır. Bu çalışmada ise belediyelere odaklanılmış, belediyelerdeki oryantasyon eğitiminin uygulanışının ve gelişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda; Bursa ilindeki dört farklı belediyenin oryantasyon eğitimine ilişkin süreç ve uygulamalar incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle ilgili belediyelerdeki yetkili kişilerden bilgi toplanmış ve araştırma sonucunda belediyelerdeki oryantasyon eğitimlerine ilişkin süreçler ve uygulamalar kıyaslanarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, Belediye, Bursa

AN INVESTIGATION OF ORIENTATION TRAINING IN TERMS OF MUNICIPALITIES

Orientation training is known as the training given to new employees. The orientation training applied in both private and public sectors is aimed for the employees to adapt to the business and work more easily. Studies in the literature approach the aims, processes, and positive results of orientation training with a focus on the private sector. In this study, it was aimed to investigate the implementation and development of orientation training by focusing on the municipalities. In line with the aim of the study, the processes and practices related to orientation training of four different municipalities in Bursa province were evaluated. Information was collected from authorized persons in the municipalities through the semi-structured interview method. As a result of the research, the processes and practices of the orientation training in the municipalities were investigated by comparison.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Training, Orientation Training, Municipality, Bursa

Tam Metin 61

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.