Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 261-273

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1069


YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ

MEMDUH ALPER DEMİR

Bu çalışmada, Türkiye de cari işlemler açıklarının sürdürülebilirlik düzeyinin Trehan ve Walsh(1991)’in zamanlar arası bütçe kısıdını kullanarak oluşturduğu modeli kapsamında ampirik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde Türkiye de cari işlemler açıklarının sürdürülebilirliği 1998:Q1- 2018:Q2 dönemi için yapısal kırılmalı birim kök testi yöntemleri ile incelenmiştir. Türkiye de cari açıkların sürdürülemez olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu sonuçlar cari işlemler açıklarının sürdürülebilmesi için gerekli olan iktisat politikası önlemlerinin önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cari İşlemler Açığı, sürdürülebilirlik, yapısal kırılmalı birim kök

CURRENT ACCOUNT DEFICIT SUSTAINABILITY IN TURKEY UNDER THE CONCEPT OF STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TESTS

It is aimed to investigate the sustainability of the current account deficit level of Turkey empirically within the framework of the model of Trehan and Walsh (1991) that using the intertemporal budget constraint. For this purpose the sustainability of the current account deficit of Turkey was examined by structural break unit root test methods for 1998:Q1- 2018:Q2 period. As a result of the study, it is determined that the current account deficit of Turkey is unsustainable.  These results emphasize the importance of economic policy measures to sustain current account deficits.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Current account deficit, sustainability, structural break unit roots

Tam Metin 210

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.