Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 786-810

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.843


ETKİN, VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KOOPERATİFÇİLİK İÇİN TEMSİLCİLİK VE TAHKİM KURUMLARININ ÖNEMİ

SÜLEYMAN AKDEMİR

Temsilcilik ve tahkim, yasal değişiklik olmadan kooperatifler yasası ihtiyari hükümleri çerçevesinde ana sözleşmelere konulabilecek kurumlardır. Bakanlıkça hazırlanan tip ana sözleşmelere bu kurumların eklenmesi, faaliyetteki kooperatiflerin ise ana sözleşme değişikliği yoluyla bu kurumları ana sözleşmelerine koymalarında fayda bulunmaktadır. Genel kurul oylamalarındaki sınırlama ve kısıtlamaların giderilebilmesi için ise yasal değişikliğe ihtiyaç vardır. Bu tebliğde kooperatifleri sürdürülebilir kılmak için “temsil ile tahkim” kurumları ele alınmış, kooperatif içi faaliyetlere işlerlik kazandırma, ortaklar arasındaki ilişkileri verimli hale getirme amaçlanmıştır. Hukuk sisteminin her kademesinde yer alan bu iki kurumun kooperatif ana sözleşmelerine konulması ve uygulaması halinde kooperatif içi sorunlar azalacağı gibi kalan az sayıda sorun da tahkim usulüyle kolay bir şekilde çözülecektir. Bu konuda bir model önerisi getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Temsil, tevkil, tahkim, sürdürülebilirlik, demokratiklik

THE IMPORTANCE OF REPRESENTATION AND ARBITRATION INSTITUTIONS FOR AN EFFICIENT AND SUSTAINABLE COOPERATIVE SYSTEM

Representation and arbitration are institutions that can be put into the Articles of Association under the voluntary provisions of the cooperatives law without any legal amendment. These institutions should be added / put into the type contracts prepared by the Ministry. Active cooperatives may apply this way by amending the articles of main contracts. Legislative changes are needed to overcome limitations and restrictions on general congressional votes. In this paper, "representation and arbitration" institutions were dealt with in order to make cooperatives sustainable and it was aimed to make the activities within cooperatives more functional and to make the relations between partners more efficient. If these two institutions, which are included in our legal system, will be placed and applied to main agreements of cooperatives:  many problems within cooperatives will be reduced, as well as few remaining issues will be easily solved.  A model proposal has been introduced in this regard.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Representation, delegation, arbitration, sustainability, democratization

Tam Metin 688

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.