Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2380-2398

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1448


ÇALIŞANLARIN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN ARACI ROLÜ

NİLÜFER SERİNİKLİ, MUSTAFA KARA

Araştırmanın ana amacı, algılanan örgütsel desteğin iş performansına etkisinde örgütsel değişime açıklığın aracı etkisini araştırmaktır. Araştırma, Marmara ve Ege Bölgelerinde faaliyet gösteren tarım satış kooperatif üst birlik çalışanlarına yönelik yapılmıştır. Araştırmaya toplam 495 kişi katılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Örgütsel destek algısının iş performansı ve örgütsel değişime açıklık üzerinde olumlu yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Araştırmada toplam etki değeri 0,193, doğrudan etki değeri 0,187 ve dolaylı etki değeri 0,007 olarak bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise, bootstrap güven aralıklarının sıfır içermesi nedeniyle örgütsel destek algısının iş performansına etkisinde örgütsel değişime açıklığın aracı rolü olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Algılanan Örgütsel Destek, İş Performansı, Örgütsel Değişime Açıklık, Kooperatif Çalışanları

THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TO ORGANIZATIONAL CHANGE IN THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON JOB PERFORMANCE

The main purpose of this study is to research intermediary role of openness to organizational change in the impact of perceived organizational support on job performance. Research has been done towards higher unit employees of agriculture sales cooperative being active in Marmara ve Ege region. Total 495 persons have participated in the research. The survey method was used for collection of data. It is determined that perceived organizational support has a positive and meaningful effect on job performance and openness to change. In the research, total effect value, direct effect value and indirect effect value have been found as 0.193, 0.187 and 0.007, respectively. According to other result of research, due to including zero value of bootstrap confidence intervals, it is determined that perceived organizational support isn’t intermediary role of openness to change in the impact of job performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Perceived Organizational Support, Job Performance, Openness To Organizational Change, Cooperative Employees

Tam Metin 55

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.