Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1496-1510

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1169


NEZİHE MUHİDDİN VE MEFKURESİ

SEDEF ERKMEN GÜNGÖRDÜ

Bu çalışma, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın hareketini, dönemin göze çarpan ismi Nezihe Muhiddin özelinde ele almakta ve kadınların siyasi haklarını kazanmalarında ne gibi mücadeleler verdiklerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, Nezihe Muhiddin’in de içinde bulunduğu Türk Kadınlar Birliği’nin eylemlilikleri ve bunun karşısında hükümetin tutumları sorunsallaştırılacaktır. Kadın hareketi, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in tek partili döneminin sonuna kadar incelenecektir. Bu dönem, kadınların siyasi hakları açısından dönüm noktası olması ve Nezihe Muhiddin’in bu zaman zarfında etkin olmuş olması nedeniyle seçilmiştir. Kemalist ideolojinin yeni kadın tasavvuru ve kadınlara siyasal hakları tepeden inme “vermeye” çalışışı eleştirilip, kadınları yok saymayan bir tarih okumasıyla, siyasi hakların, kadınların mücadeleleriyle kazanıldığı sonucuna ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): nezihe muhiddin, türk kadınlar birliği, siyasi haklar

NEZİHE MUHİDDİN AND HER IDEAL

This study will address women’s movement from Ottoman Empire to Turkish Republic referring to Nezihe Muhiddin who was the prominent name of that period, and shed light on women’s struggles to have their political rights. Therefore, it will be problematized the govenment’s attitude against the activities of the Turkish Women’s Union, included Nezihe Muhiddin. The Women’s movement has been carefully chosen to be examined from Second Constitutional until the end of the single-party period of the Republic in terms of Nezihe Muhiddin’s effectiveness and political rights. Kemalist ideology’s the new women’s vision and in accordance with this ideology conferring political rights to women as if there was not demand of women on rights will be criticized. By reading the history that does not disregard women, the argument of having political rights thanks to women’s struggle will be affirmed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): nezihe muhiddin, The Turkish Women’s Union, political rights

Tam Metin 146

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.