Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1414-1431

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1190


ULAŞTIRMA ENDEKSİ VE DOLAR KURU ÜZERİNDEN AYLARA İLİŞKİN ANOMALİLER

TUNAHAN AVCI

Bu çalışmanın amacı, ulaştırma endeksi ve dolar kuru üzerinden aylara ilişkin olan anomalilerin tespit edilmesidir. Yine, ulaştırma endeksi ve dolar bazında ortaya çıkan anomaliler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır.  Veri olarak ulaştırma endeksi ve dolar kuruna ait aylık getiriler kullanılmaktadır. Çalışmada, 2009-2018 dönemine  ait veriler ile aylara ilişkin anomaliler, Güç Oranı yöntemiyle araştırılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, ulaştırma endeksi ve dolar kuru yatırım araçlarının, Temmuz ayında ortak anomaliye  sahip oldukları tespit edilmiştir. Bulgulara göre,  ulaştırma endeksi için  yılın 4 ayında, dolar kuru için ise yılın 8 ayında, anomali ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Güç Oranı, Anomali, Ulaştırma Endeksi, Dolar Kuru

INVESTIGATION OF MONTHLY ANOMALY ON TRANSPORTATION INDEX AND DOLLAR RATE

The aim of this study is to determine the anomalies related to the months in terms of transportation index and dollar rate. Again, it is aimed to investigate the relationship between transportation index and dollar based anomalies. The monthly returns on the transportation index and the dollar exchange rate are used as data. In this study, anomalies related to months with the data of 2009-2018 period are investigated by Power Ratio method. According to the results of the analysis, transportation index and dollar exchange rate investment instruments have a common anomaly in July. According to the findings, anomaly occurred in 4 months of the year for transportation index and 8 months of the year for dollar rate.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Power Ratio, Anomaly, Transportation Index, Dollar exchange rate

Tam Metin 142

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.