Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1837-1862

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1407


TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKONOMİNİN FİNANSAL KIRILGANLIĞI ÜZERİNE ANALİZLER: 1989–2019

UMUT ÇAKMAK

Makalenin amacı, Dünya Bankası’nın dikkate aldığı göstergeler yardımıyla 1989–2019 arasında Türkiye ekonomisinde dış borçların sürdürülebilirliğinin analiz edilmesi ve ekonominin finansal kırılganlık düzeyinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisi için 13 temel makro ekonomik değişken seçilerek üç farklı Finansal Kırılganlık Endeksi (FKE) türetilmiştir. Finansal kırılganlığın arttığını gösteren “eşik değer” 0.35 olarak bulunmuş ve bu eşik değerin hem 1994, hem de 2001 krizlerini önceden tahmin etme gücü olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, üç farklı FKE’den hiçbiri 2008–2009 krizini öngören bir sinyal üretmemiştir. Ama bu da, 2008–2009 krizinin yurtiçi değil yurt-dışı kaynaklı olduğu göz önüne alınırsa, olması gerektiği gibidir. 2010’lu yıllarda dış borçlarda meydana gelen hızlı artışlar, FKE’nin 2017 yılında bir kez daha eşik değeri geçmesine yol açmıştır. Dış borçların sürdürülebilirliği açısından son yıllarda zayıf bir görünüm sergileyen Türkiye’nin, bu sorunun çözümü için yöneleceği en iyi yol ihracattır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dış Borçların Sürdürülebilirliği, Finansal Kırılganlık Endeksi, İhracat

ANALYSIS ON THE SUSTAINABILITY OF EXTERNAL DEBT AND THE FINANCIAL VULNERABILITY OF THE TURKISH ECONOMY: 1989-2019

The aim of this article is to analyze the sustainability of external debt in the Turkish economy between 1989-2019 with the help of indicators taken into account by the World Bank and to determine the level of financial vulnerability of the Turkish economy. In this context, 13 basic macro economic variables were selected for the Turkish economy and three different Financial Vulnerability Indexes (FVI) were derived. These indexes (FVI), the threshold-value of which is 0.35, were successful in predicting both the 1994 and 2001 currency crises for it has produced strong signals in the years immediately preceding the two “home-made” crises. However, none of the three different indexes value ​​produced a signal predicting the 2008-2009 crises. But considering the fact that the said crises was “imported” and not “home-made”, this is neither surprising nor can be construed as a failure to predict. However, rapid increases in external debt in the 2010s led to FVI once again passing the threshold-value in 2017.  As a result, exports are the best way for Turkey, which has shown a weak outlook in recent years in terms of sustainability of external debt, to solve this problem.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainability of External Debt, Financial Vulnerability Index, Export

Tam Metin 608

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.