Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1530-1546

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1202


TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜNÜN VE REKABET GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

MUHİTTİN ADIGÜZEL

Bu çalışmada; doğal taş sektörünün içerisinde yer alan mermer sektörünün Türkiye ekonomisindeki üretimi ve dış ticaretinin incelenmesi ve bu bağlamda mermer ürünlerinin rekabet gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Rekabet gücü hesaplamaları tarafımızca Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar çerçevesinde mermer sektörü ürünlerinde Türkiye’nin genel olarak yüksek rekabet gücüne sahip olduğu belirlenirken istisna olarak granit ürünlerinde rekabet gücünün olmadığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Doğal taş, Mermer, Rekabet gücü

INVESTIGATION OF TURKISH MARBLE SECTOR AND ITS COMPETITIVE POWER

In this study; it is aimed to investigate production and foreign trade of marble sector in natural stone industry in Turkish economy and in this context, it is aimed to determine the competitiveness of marble products. Competitive power calculations were made by us with using Revealed Comparative Advantage (RCA) method. Base on results, it is determined that Turkey generally has high competitiveness on marble industry products but as an exception it is evaluated that has no competition power on granite.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Natural stone, Marble, Competition power

Tam Metin 149

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.