ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 1

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

Sayfa: 1-16

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY

HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 221
Sayfa: 111-147

ARAŞTIRMA MAKALESİ

YOKSULLUĞUN KÜRESEL GÖRÜNÜMÜ VE SOSYAL POLİTİKALAR KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE YOKSULLUKLA MÜCADELE
GLOBAL OUTLOOK OF POVERTY AND STRUGGLE AGAINST POVERTY IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL POLICIES

TURGAY CEYHAN

Makale Özeti Tam Metin 147
Sayfa: 148-179

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TÜSİAD SÖYLEMLERİ: 2002-2017 DÖNEMİ
TÜSİAD DISCOURSE ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS: 2002-2017 PERIOD

GÜLCAN IŞIK

Makale Özeti Tam Metin 116
Sayfa: 17-33

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TUTUMLARINI ÖLÇME SORUNSALI
ETHICS IN ACCOUNTING PROFESSION: THE PROBLEM OF MEASURING THE ATTITUDES OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

EDNAN AYVAZ, TAHSİN GEÇKİL

Makale Özeti Tam Metin 189
Sayfa: 180-200

DERLEME

KÜÇÜK BALIK BÜYÜK BALIĞI YUTABİLİR Mİ? REKABET STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINDA SUN TZU’NUN “SAVAŞ SANATI” TAKTİKLERİNDEN DERSLER
SMALL FISH CAN SWALLOW BIG FISH? UNDERSTANDING COMPETITION STRATEGIES TACTICAL LESSONS FROM SUN TZU'S BOOK "ART OF WAR"

GÖKBEN BAYRAMOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 92
Sayfa: 201-216

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MESLEK OLARAK TIBBİ MÜMESSİLLİĞİN SEÇİMİNDE ETİK BAĞLILIK: TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ETHICAL COMMITMENT IN CHOOSING MEDICAL REPRESENTATIVE PROFESSION: A STUDY ON STUDENTS OF MEDICAL PROMOTION AND MARKETING

FATİH BAYRAM, TUĞBA GÜNGÖR, S.SEÇİL BAYRAM

Makale Özeti Tam Metin 100
Sayfa: 217-228

ARAŞTIRMA MAKALESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ: ÖZEL AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE AND AGGRESSIVE BEHAVIORS IN HIGH SCHOOL STUDENTS: AHMET ŞİMŞEK HIGH SCHOOL SAMPLE

ÖYKÜ GÜLKEN DURAK, ŞENİZ ÜNAL, AYTEN ERDOĞAN, FATİH BAL

Makale Özeti Tam Metin 130
Sayfa: 229-258

ARAŞTIRMA MAKALESİ

DEĞİŞEN ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE SOSYAL GİRİŞİMLER: ASHOKA TÜRKİYE ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
CHANGING PERCEPTION OF LABOUR AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIPS: A FIELD RESEARCH WITH MEMBERS’ OF ASHOKA TURKEY

VOLKAN IŞIK

Makale Özeti Tam Metin 98
Sayfa: 259-272

ARAŞTIRMA MAKALESİ

HASTANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK: DÜZCE VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
BURNOUT AMONG HOSPITAL EMPLOYEES: THE CASE OF DUZCE AND SAKARYA

EMEL İŞTAR IŞIKLI

Makale Özeti Tam Metin 123
Sayfa: 273-290

ARAŞTIRMA MAKALESİ

E-İŞLETME UYGULAMALARININ YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ENTEGRASYONUNDAKİ İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK HAVA YOLLARININ OPERASYONEL SÜREÇLERİNDE HOSHİN KANRİ UYGULAMASI
A RESEARCH ON FUNCTIONALITY OF E-BUSINESS APPLICATIONS INTO INTEGRATION OF MANAGEMENT PROCESSES: IMPLEMENTATION OF HOSHIN KANRI IN OPERATIONAL PROCESSES OF TURKISH AIRWAYS

ALİ AKBABA

Makale Özeti Tam Metin 121
Sayfa: 291-326

ARAŞTIRMA MAKALESİ

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SPOR SPONSORLUĞU VE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SPORT SPONSORSHIP IN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION AND ITS EFFECTS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR

İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 105
Sayfa: 34-45

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI İLE EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD MENTAL TRAUMA AND EGO DEFENSE MECHANISMI

ELİF GÜNERİ YÖYEN

Makale Özeti Tam Metin 141
Sayfa: 46-56

DERLEME

ETİK VE AHLAK: GELİŞEN AFRİKA EKONOMİLERİ İÇİN AHİLİKTEN BİR DERS
ETHICS AND MORALS: A LESSON FROM AKHISM FOR DEVELOPING ECONOMIES OF AFRICA

ENVER AYDOĞAN, MUTASİM KHALFAN KHALİD

Makale Özeti Tam Metin 157
Sayfa: 57-76

ARAŞTIRMA MAKALESİ

LİMAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF SUCCESS FACTORS OF PORT INFORMATION SYSTEMS

SERDAR ALNIPAK, METİN UYAR, ADNAN DUYGUN

Makale Özeti Tam Metin 151
Sayfa: 77-90

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ
WOMEN'S COOPERATIVES IN TURKEY

GÜLAY GÜNAY, AYBALA DEMIRCI AKSOY

Makale Özeti Tam Metin 137
Sayfa: 91-110

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÇALIŞAN SESSİZLİĞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE SILENCE IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

ALPER GÜRER, NEVİN DENİZ

Makale Özeti Tam Metin 140