ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-19

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A FİELD RESEARCH TO MEASURE ENTREPRENEURİAL PERSONALİTY CHARACTERİSTİC OF UNİVERSİTY STUDENTS

ALPER GÜRER, SELÇUK SEZEN, AHMET BARIŞ SOLMAZTÜRK

Makale Özeti Tam Metin 170

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 20-30

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL PAZARLAMADA KOOOPERATİFLERİN ROLÜ VE TARIM ÜRÜNLERİ PROMOSYON PROGRAMININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE ROLE OF THE COOPERATIVES IN THE EU AND IMPLEMENTABILITY OF THE AGRICULTURAL PROMOTION PROGRAMME IN TURKEY

SELMA AYTÜRE

Makale Özeti Tam Metin 156

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 31-49

YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKA(LAR): SOSYAL BELEDİYECİLİK
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKA(LAR): SOSYAL BELEDİYECİLİK

FEYZULLAH ÜNAL, CANTÜRK CANER

Makale Özeti Tam Metin 187

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 50-71

ERİLLİK/DİŞİLLİK (HOFSTEDE) BAĞLAMINDA İRAN İLE TÜRKİYE’NİN YÖNETİM KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING OF IRAN AND TURKEY’S MANAGEMENT CULTURE DEPENDING ON FEMANIN/MASCULINE DIMENSION OF HOFSTEDE

ENVER AYDOĞAN, GHADER ZEMESTANI

Makale Özeti Tam Metin 169

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 72-84

PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

VİLDAN HİLAL AKÇAY

Makale Özeti Tam Metin 153

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 85-111

İDARİ REFORM BELGELERİNDE BELEDİYELER
MUNİCİPALİTİES IN THE DOCUMENTS OF ADMİNİSTRATİVE REFORM

HASAN YAYLI

Makale Özeti Tam Metin 161

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 112-135

YEREL YÖNETİMLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI YOZLAŞMA VE ETİK SORUNLARININ DENETİM BOYUTU
AUDİT DİMENSİON OF CORRUPTİON AND ETHİCS PROBLEMS THAT LOCAL GOVERMENT FACED

M. AKİF ÖZER, EMRAH ERDEM

Makale Özeti Tam Metin 160

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ