Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2

1.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A FİELD RESEARCH TO MEASURE ENTREPRENEURİAL PERSONALİTY CHARACTERİSTİC OF UNİVERSİTY STUDENTS
ALPER GÜRER, SELÇUK SEZEN, AHMET BARIŞ SOLMAZTÜRK
doi:    Sayfa: 1-19    740

2.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TARIMSAL PAZARLAMADA KOOOPERATİFLERİN ROLÜ VE TARIM ÜRÜNLERİ PROMOSYON PROGRAMININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE ROLE OF THE COOPERATIVES IN THE EU AND IMPLEMENTABILITY OF THE AGRICULTURAL PROMOTION PROGRAMME IN TURKEY
SELMA AYTÜRE
doi:    Sayfa: 20-30    709

3.
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKA(LAR): SOSYAL BELEDİYECİLİK
YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKA(LAR): SOSYAL BELEDİYECİLİK
FEYZULLAH ÜNAL, CANTÜRK CANER
doi:    Sayfa: 31-49    829

4.
ERİLLİK/DİŞİLLİK (HOFSTEDE) BAĞLAMINDA İRAN İLE TÜRKİYE’NİN YÖNETİM KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING OF IRAN AND TURKEY’S MANAGEMENT CULTURE DEPENDING ON FEMANIN/MASCULINE DIMENSION OF HOFSTEDE
ENVER AYDOĞAN, GHADER ZEMESTANI
doi:    Sayfa: 50-71    768

5.
PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
VİLDAN HİLAL AKÇAY
doi:    Sayfa: 72-84    747

6.
İDARİ REFORM BELGELERİNDE BELEDİYELER
MUNİCİPALİTİES IN THE DOCUMENTS OF ADMİNİSTRATİVE REFORM
HASAN YAYLI
doi:    Sayfa: 85-111    743

7.
YEREL YÖNETİMLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI YOZLAŞMA VE ETİK SORUNLARININ DENETİM BOYUTU
AUDİT DİMENSİON OF CORRUPTİON AND ETHİCS PROBLEMS THAT LOCAL GOVERMENT FACED
M. AKİF ÖZER, EMRAH ERDEM
doi:    Sayfa: 112-135    760

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.