Kabul Edilen Makaleler

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BAĞLAMINDA ÖZEL FİNANS GİRİŞİM MODELİ
WITHIN THE SCOPE OF CRITICAL EVALUATIONS ON PUBLIC PRİVATE PARTNERSHIP MODEL; PFI MODEL
MERVE CEMİLE ATEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1165    0

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA TATİL ANOMALİSİ: BIST BANKACILIK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
HOLIDAY ANOMALIES IN SECURITY MARKETS: AN APPLICATION ON THE BIST BANKING INDEX
Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR, ZÜHAL ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1157    0

PAZARLAMANIN YENİ RENGİ: YEŞİL AKLAMA
NEW COLOR OF MARKETING: GREENWASHING
İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, BORA GÖKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1174    0

BAĞIMSIZLIK SONRASI KATAR'DA YAŞANAN DÖNÜŞÜM: YÖNETSEL YAPI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
THE TRANSFORMATİON IN QATAR AFTER THE INDEPENDENCE: AN EXAMINATION ON THE MANAGERIAL STRUCTURE
ÇİĞDEM AKMAN, GÜLSEREN ERGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1154    0

TEORİK BİR TARTIŞMA OLARAK FEMİNİZM VE BÜROKRASİ
FEMINISM AND BUREAUCRACY AS A THEORETICAL DISCUSSION
ŞENAY ERAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1152    0

ABD EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KREDİ BÜYÜMESİ
US ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND LOAN GROWTH IN TURKEY
BEYZA MİNA ORDU-AKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1146    0

ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI TİCARET VE İKTİSADİ BÜYÜME: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
INTERNATİONAL TRADE AND ECONOMİC GROWTH İN MİDDLE EAST COUNTRİES: A PANEL DATA ANALYSİS
KEMAL ERKİŞİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1139    0

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.