ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Kabul Edilen Makaleler

ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 10

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS

A.İDİL KACAR, VOLKAN YAKIN

Makale Özeti Tam Metin 6

MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017

HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 10