Kabul Edilen Makaleler

YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE SOSYAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ EVSİZLER KOOPERATİFİ
ROLE OF SOCİAL COOPERATİVES İN IMPLEMENTİNG SOCİAL POLİCİES OF LOCAL GOVERNMENTS: HOMELESS COOPERATİVE
İMAM BAKIR KANLI, AYŞE EFE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1561    0

ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİYLE OECD ÜYESİ ÜLKELERİN ENERJİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF OECD MEMBER COUNTRIES IN TERMS OF ENERGY INDICATORS WITH MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS
İSMAİL DURAK, ERDEM TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1554    0

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMAELLİKLERİNİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
A RESEARCH ON THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON SERVICE QUALITY: AN APPLICATION IN HEALTH SECTORSEARCH ON THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON SERVICE QUALITY: AN APPLICATION IN HEALTH SECTOR
MURAT ER, YUSUF VOLKAN TOPUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1553    0

GÖÇ YÖNETİMİNDE LOJISTIK KONUM SEÇİMİ: EGE BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
LOGISTICS LOCATION SELECTION IN MIGRATION MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF AEGEAN REGION
AYŞEGÜL TAŞ, LEVENT YILMAZ, ZEYNEP BİRCE ERGÖR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1549    0

COVİD-19 PANDEMİSİNİN FİNANSAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE HAVAYOLU SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DETERMİNİNG THE FİNANCİAL IMPACTS OF COVİD-19 PANDEMİC: AN APPLİCATİON ON TURKİSH AİRLİNES INDUSTRY
SERAP NUR ÖZATA CANLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1547    0

GENİŞLETİLMİŞ TÜRK KONSEYİ BAĞLAMINDA ÇEKİM MODELİ UYGULAMASI İLE OLASI GÜMRÜK BİRLİĞİ ANALİZİ
THE IMPLEMENTATION OF GRAVITY MODEL FOR THE EXTENDED TURKISH COUNCIL: POSSIBLE ANALYSIS OF THE CUSTOMS UNION
BAYBARSHAN ALİ KAZANCI, MEHMET DİKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1544    0

İSTİSMARCI YÖNETİM VE ETİK İKLİMİN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ABUSIVE SUPERVISION AND ETHICAL CLIMATE ON ORGANISATIONAL DEVIANCE
YASİN TAŞPINAR, KEMALEDDİN ERYEŞİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1539    0

MUHASEBE MESLEK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE BURNOUTS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL STAFF
AYHAN YATBAZ, HÜRİYET BİLGE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1533    0

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE DÖNÜŞEN PARAMETRELER
TRANSFORMING PARAMETERS IN TURKISH-AMERICAN RELATIONS
İSMAİL BURAK KÜNTAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1510    0

COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE BİREYLERDEKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF BEHAVIORAL CHANGES IN INDIVIDUALS’ DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
NEZİHE TÜFEKCİ, HALİL TÜRKTEMİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1476    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.