Kabul Edilen Makaleler

NE İÇİNDEDİR SEKTÖRLERİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA YEKPARE GENİŞ BİR ALANIN PARÇALANMAZ AKIŞINDA: OSMANLI PARA VAKIFLARINDAN SOSYAL GİRİŞİMLERE
NEITHER DIRECTLY IN THE SECTORS NOR ENTIRELY OUT OF THEM WITHIN A STATE OF SINGLE PIECE; IT IS IN THE SHATTERLESS FLOW OF A WIDE AREA: FROM THE OTTOMAN CASH WAQFS TO SOCIAL ENTERPRISES
ÇİĞDEM GÜRSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1231    0

YALIN ÜRETİM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATİONSHİP BETWEEN LEAN MANUFACTURİNG SUSTAİNABİLİTY AND COMPANY PERFORMANCE
İSA DEMİRKOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1233    0

KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEMEYE İLİŞKİN SINIFLAMALAR
CLASSİFİCATİONS ANALYSİNG CULTURE
SAHRA SAYĞAN TUNÇAY, PINAR SÜRAL ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1263    0

ORTADOĞU' DA YAŞANAN REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNE YANSIMALARI
THE EFFECTS OF REGIME CHANGE IN THE MIDDLE EAST ON TURKEY AND WORLD ECONOMY
FİLİZ TEKER CENGİZ, ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1266    0

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.