Kabul Edilen Makaleler

TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
SURVEY OF FINANCIAL LITERACY IN TURKEY
MESUT DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1216    0

GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARI İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A PANEL DATA ANALYSIS FOR CONVENTIONAL AND PARTICIPATION BANKS : AN ANALYSIS BASED ON TURKISH BANKING SECTOR
HATİCE NEHRİN TUNALI, KEMAL PEKÇOŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1185    0

ETİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT
ALPTEKİN SÖKMEN, GÖKHAN KENEK, EZGİ UĞRAŞ TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1184    0

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.