ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Kabul Edilen Makaleler

ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE İLE ULUSAŞIRI BAĞLARI VE SOSYAL SERMAYELERİ
TRANSNATIONAL TIES OF TURKISH IMMIGRANTS LIVING IN THE USA WITH TURKEY AND THEIR SOCIAL CAPITAL

EMEL YİĞİTTÜRK EKİYOR

Makale Özeti 0

SİGORTA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ, SADAKATİ VE GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND RELIABILITY IN INSURANCE BUSİNESS

HAŞİM ÖZÜDOĞRU, SİNAN ŞEKEROĞLU, OKAN FİDANLI

Makale Özeti 0

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
WORKPLACE INCIVILITY: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

MELDA KEÇECİ, TÜLAY TURGUT

Makale Özeti 0