Kabul Edilen Makaleler

Z KUŞAĞI KİŞİLİK TİPLERİNİN İŞ DEĞERLERİNE ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF GENERATİON Z PERSONALİTY TYPES ON THEİR WORK VALUES: A RESEARCH ON TEACHERS
GÖNÜL EROĞLU, TUĞÇE ŞİMŞEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2326    0

YENİ NESİL ÇALIŞAN DAVRANIŞI: SESSİZ İSTİFA
THE NEW GENERATION OF EMPLOYEE BEHAVIOR: QUIET QUITTING
İBRAHİM GÖRMÜŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2319    0

ÖRGÜTSEL İNTİKAM NİYETİNİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMAYA ETKİSİNDE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN ARACI ROLÜ
THE MEDİATİNG ROLE OF INTENTİON TO LEAVE WORK İN THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL REVENGE INTENTİON TO ORGANİZATİONAL EXCLUSİON
VİLDAN BAYRAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2231    0

ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK DENEYİMİNİN ETKİNLİĞE TEKRAR KATILMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE E-WOM’UN ARACILIK ROLÜ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNDE ÇOKLU GRUP ANALİZİ
THE MEDIATING ROLE OF E-WOM IN THE EFFECT OF ONLINE EVENT EXPERIENCE ON EVENT REPARTICIPATION: MULTIGROUP ANALYSIS IN STRUCTURAL EQUATION MODELING
ÖZGÜR KAYAPINAR, PINAR YÜRÜK-KAYAPINAR, NESLİHAN CAVLAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2252    0

DİJİTALLEŞMENİN VERGİ KAÇIRMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ŞEFFAFLIĞIN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF TRANSPARENCY IN THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON TAX EVASION
CANDAN YILMAZ UĞUR, NACİ TOLGA SARUÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2292    0

OTHER ORIENTATION DEĞİŞKENİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
THE EFFECT OF OTHER ORIENTATION ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND A SCALE DEVELOPMENT STUDY
TAYFUN ÖZTÜRK, KERİM ÖZCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2309    0

PANDEMİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORÇLULUK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE PANDEMİC'S IMPACT ON DEBT LEVELS IN DEVELOPİNG COUNTRİES
OKAN TÜNSOY, EMİN AKÇAOĞLU, ÖMER FARUK KOCAMIŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2305    0

KALIP YARGI VE ÖN YARGIYLA İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME
A REVİEW OF RESEARCH ON STEREOTYPES AND PREJUDİCE
MUHAMMED ZEKİ GÜZ, TUĞBA KILCAN, ONUR GÜLERYÜZ, BAHADIR KILCAN, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2342    0

BİST’E KOTE ZİNCİR SÜPERMARKET FİRMALARININ MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE BRAND VALUE OF CHAIN SUPERMARKET COMPANIES LISTED ON BIST
MEHMET ARİF TUNCER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2317    0

BORSA DALGALANMALARI, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER VE YATIRIMCI DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
STOCK MARKET FLUCTUATİONS, MACROECONOMİC INDİCATORS, AND INVESTOR SENSİTİVİTY: THE CASE OF TURKEY
ESENGÜL ÖZDEMİR ALTINIŞIK, MELEK YILDIZ, CANAN DAĞIDIR ÇAKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2323    0

TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜKŞEHİRLERİN SAĞLIK HİZMETİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HEALTH SERVICE EFFICIENCY OF METROPOLITANS IN TURKEY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD
SEMİH ISLICIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2298    0

TÜRKİYE’NİN BRICS PROFİLİNE UYGUNLUĞUNUN ÇEVRESEL PERFORMANS, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE GELİR DÜZEYİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF TURKEY'S FIT TO BRICS PROFILE IN TERMS OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND INCOME LEVEL
UĞUR ARCAGÖK, NECİP DÜNDAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2263    0

AFET YÖNETİMİNDE EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ROLÜ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÖRNEĞİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE POLİCE DEPARTMENT İN DİSASTER MANAGEMENT: THE EXAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKES
ABDULLAH ÇELİK, OZAN KAVSIRACI, ÖZER ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2284    0

BÜYÜK VERİNİN PAY FİYATLARINA ETKİSİ: S&P500 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE EFFECT OF BIG DATA ON STOCK PRICES: AN ANALYSIS ON S&P500 COMPANIES
AYNUR KAHYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2325    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.