Kabul Edilen Makaleler

MÜŞTERİ VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA TARAFTAR TOKENLARI
FAN TOKENS IN THE CONTEXT OF CUSTOMER CITIZENSHIP
SELDA FINDIKLI, EMİNE PINAR SAYGIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1507    0

ONLINE ALIŞVERİŞTE MÜŞTERİLERİN TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNİN ÖNCÜLLERİ: HİZMET KALİTESİ, İMAJ, ALGILANAN DEĞER, VE MÜŞTERİ TATMİNİNİN, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE ANTECEDANTS OF CUSTOMERS' REPURCHASE INTENTİONS İN ONLİNE SHOPPİNG: THE EFFECT OF SERVİCE QUALİTY, IMAGE, PERCEİVED VALUE AND CUSTOMER SATİSFACTİON ON THE REPURCHASE INTENTİON
BORA GÖKTAŞ, SEFA EMRE YILMAZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1489    0

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL TİCARET ENDEKSİ’NDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
CASH CONVERSION CYCLE AND PROFITABILITY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON FIRMS IN BORSA İSTANBUL WHOLESALE AND RETAIL TRADE INDEX
MEHMET APAN, MEHMET İSLAMOĞLU, ORHAN BOZKURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1466    0

YASAMA ETİĞİ: DEMOKRASİ VE YASAMA YOLSUZLUĞU İLİŞKİSİ.
LEGİSLATİVE ETHİCS: RELATİONSHİP BETWEEN DEMOCRACY AND LEGİSLATİVE CORRUPTİON
MEHMET KOÇDEMİR , YUSUF PUSTU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1504    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.