ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Kabul Edilen Makaleler

HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PATIENTS' RIGHTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES: A SURVEY ON PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

PELİN VARDARLIER, ÖMER ERDEM KOÇAK, ŞEYMA GÜNER

Makale Özeti Tam Metin 36