Kabul Edilen Makaleler

24 OCAK EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI İLE 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN NEOLİBERALİZM İTTİFAKI VE SİYASAL İSLAMIN SÜREÇTEKİ ROLÜ
JANUARY 24 ECONOMIC STABILITY DECISIONS WITH SEPTEMBER 12 MILITARY COUP NEOLIBERALISM ALLIANCE AND THE ROLE OF POLITICAL ISLAM IN THE PROCESS
ALPER MUMYAKMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1251    0

ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI
MULTILATERAL TRADING SYSTEM AND SUBSIDY POLICIES
HASAN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1248    0

POPÜLİZM: İDEOLOJİSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ YA DA İKTİDAR İDEOLOJİSİ
POPULISM: IDEOLOGY OF NON-IDEOLOGY OR IDEOLOGY OF POWER
CEMAL FEDAYİ, ONUR YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1236    0

AVUSTURALYA’DA SOSYAL HİZMET: ETİK DEĞERLER, KURALLAR VE UYGULAMA STANDARTLARI
SOCIAL WORK IN AUSTRALIA: ETHICAL VALUES, CODE OF ETHICS AND PRACTICE STANDARDS
ÖMER FARUK CANTEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1235    0

GÖÇMENLERE YÖNELİK OLUMSUZ TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİRLİĞİ
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF NEGATİVE ATTITUDE TOWARD IMMIGRANTS SCALE
GÜLAY GÜNAY, ALİ FUAT ERSOY, AYFER AYDINER BOYLU, CENGİZ KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1230    0

KENTLİ VATANDAŞ KATILIM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE
ON DEVELOPING URBAN CITIZEN PARTICIPATION SCALE
KAMİL ŞAHİN, ATİLLA ALTUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1219    0

KATILIM BANKACILIĞININ TERCİH NEDENLERİNİN SADAKAT VE GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF PREFERRED REASONS OF PARTICIPATION BANKING ON LOYALTY AND CONFIDENCE: A CASE IN TURKEY
FARUK DAYI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1213    0

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KOOPERATİFÇİLİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF GEOGRAPHİC INDİCATİON PRODUCTS İN THE COOPERATİVE SYSTEM
İRFAN YAZICIOĞLU, GİZEM SULTAN SARIKAYA, ERSAN EROL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1210    0

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN HUKUK DEVLETİ ALGISININ ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF THE RULE OF LAW’S PERCEPTION FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY
OĞUZHAN ÖZALTIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1209    0

MASALLAR VE ÇİZGİ FİLMLERDE GÜÇ ELDE ETME STRATEJİLERİ
POWER ATTAINING STRATEGIES IN FAIRY TALES AND CARTOONS
ELİF BİLGİNOĞLU, INCI ERDEM ARTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1203    0

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKISI
CONTRIBUTION OF KASTAMONU UNIVERSITY TO CITY ECONOMY
SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, HASAN KALKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1192    0

BİRLEŞME VE DEVRALMA DUYURULARININ ALICI FİRMA HİSSE PERFORMANSINA KISA VE UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ
SHORT AND LONG-RUN EFFECTS OF MERGERS AND ACQUISITIONS ANNOUNCEMENTS ON ACQUIRER FIRMS’ STOCK PERFOMANCE
BURCU DİNÇERGÖK, BURAK PİRGAİP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1220    0

EKOTURİSTLERİN ÇEVRESEL TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE EKOTURİZM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: FETHİYE VE ORTACA EKOÇİFTLİKLERİ ÖRNEĞİ
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ECOTOURISTS' ENVIRONMENTAL ATTITUDE-BEHAVIOR AND ECOTOURISM ACTIVITIES: THE CASE OF FETHIYE AND ORTACA ECO-FARMS
ZEHRA TÜRK, FATMA ÇAKIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1163    0

BLOKZİNCİRİ VE MUHASEBE ALANINDAKİ UYGULAMALARI
BLOCKCHAIN AND APPLICATIONS IN ACCOUNTING
MUSTAFA DOĞAN, EMRAH ERTUGAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.11.1228    0

BORSA İSTANBUL’UN KÜRESEL PİYASALARLA ENTEGRASYONU
INTEGRATION OF BORSA ISTANBUL WITH GLOBAL STOCK MARKETS
MERVE KARACAER ULUSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1186    0

ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE: SİVİL HAVACILIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
PSYCHOLOGICAL CAPITAL WITH ITS ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES: A STUDY ON CIVIL AVIATION EMPLOYEES
R. DİLEK KOÇAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1207    0

TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI
SURVEY OF FINANCIAL LITERACY IN TURKEY
MESUT DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1216    0

GELENEKSEL BANKALAR VE KATILIM BANKALARI İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A PANEL DATA ANALYSIS FOR CONVENTIONAL AND PARTICIPATION BANKS : AN ANALYSIS BASED ON TURKISH BANKING SECTOR
HATİCE NEHRİN TUNALI, KEMAL PEKÇOŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.10.1185    0

ETİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS: THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT
ALPTEKİN SÖKMEN, GÖKHAN KENEK, EZGİ UĞRAŞ TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1184    0

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.