ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Kabul Edilen Makaleler

4+4+4 SİSTEMİNDE DEVLET VE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE TUTUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE AND KNOWLEDGE TOWARDS ENVIRONMENT WITHIN 4+4+4 SYSTEM

EBRU ÖZGÜR GÜLER, HÜSEYİN GÜLER, CEREN BÖRÜBAN

Makale Özeti Tam Metin 4

SURİYELİ GÖÇMENLERİN GİRİŞİMCİ OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HATAY İLİ ÖRNEĞİ
THE FACTORS AFFECTING OF THE SYRIAN IMMIGRANTS TO BECOME ENTREPRENEUR: THE CASE OF HATAY PROVINCE

GÖKHAN ÖZKUL, SEVDAGÜL DENGİZ

Makale Özeti Tam Metin 4

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISININ OLUŞMASINDA ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ETKİSİ: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE EFFECT OF COMPULSORY CITIZENSHIP BEHAVIOR ON THE PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH: THE MODERATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE

ALİ GÜRSOY, KEMAL KÖKSAL

Makale Özeti Tam Metin 5

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN PAZARLAMA ARAÇLARI İÇERİSİNDEKİ ÖNEMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ŞEKİLLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
IMPORTANCE OF WORD OF MOUTH MARKETING IN MARKETING TOOLS AND AN APPLICATION TO SHAPE PURCHASING BEHAVIORS

BORA GÖKTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 6

TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİĞİN NİCELİK, MEVZUAT VE KAMU YÖNETİMİ BOYUTLARIYLA İRDELENMESİ
EXAMINATION OF COOPERATIVES DIMENSIONS OF QUANTITY, LEGISLATION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

BENGÜ EVEREST

Makale Özeti Tam Metin 8

TERÖRÜN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ: DİYARBAKIR İLİ SUR İLÇESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF TERRORISM ON REAL ESTATE VALUES: THE DIYARBAKIR PROVINCE, SUR DISTRICT EXAMPLE

YEŞİM ALİEFENDİOĞLU, TANER ALPASLAN

Makale Özeti Tam Metin 6

MICHEL FOUCAULT’NUN İKTİDAR VE ÖZNE KAVRAMLARINA BİR BAKIŞ: GÖZETİM TOPLUMU
A VIEW OF MICHEL FOUCAULT’S CONCEPTS OF POWER AND SUBJECT: SURVELLIANCE SOCIETY

BİLGE DURUTÜRK

Makale Özeti Tam Metin 11

2017 KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN KULLANDIĞI BİLLBOARD REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF BILLBOARD ADVERTISEMENTS USED BY 2017 KYRGYZ PRESIDENTIAL ELECTIONS CANDIDATES

NİYAZİ AYHAN, ERDOĞAN AKMAN

Makale Özeti Tam Metin 8

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE SİYASAL İSTİKRAR
PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT AND POLITICAL STABILITY

MURAT AKÇAKAYA, ABDÜLKADİR ÖZDEMİR

Makale Özeti Tam Metin 9

AVM ÇEVRESİNİN, AVM ZİYARETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF SHOPPING CENTER’S ENVIRONMENT ON SHOPPING CENTER’S PATRONAGE AND CUSTOMER SATISFACTION

PARİSA ALİZADEHFANAELOO, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 13

MAĞAZA ATMOSFERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZA PERAKENDECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF STORE ATMOSPHERE ON PERCEIVED SERVİCE QUALITY: A RESEARCH ON LARGE SCALE RETAIL STORE

TUBA YUMUŞAK, KADRİ GÖKHAN YILMAZ, BİLGEHAN TUĞBA YARİZ

Makale Özeti Tam Metin 13

KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMALARI SONUÇLARININ İTİBAR KURALLARI VE EKŞİSÖZLÜK KULLANICI YORUMLARIYLA UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE REPUTATION RULES OF CORPORATE REPUTATION RESEARCH RESULTS AND THEIR COMPLIANCE WITH EKŞISÖZLÜK USER COMMENTS

SİMGE ÜNLÜ KURT

Makale Özeti Tam Metin 23

TÜRKİYE’DE TURUNÇGİL ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ
INTERNAL TERMS OF TRADE FOR CITRUS PRODUCTION IN TURKEY

MAKBULE NİSA MENCET YELBOĞA, CENGİZ SAYIN, FATMA DİLEK ERYİĞİT

Makale Özeti Tam Metin 10

SANAYİ SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE MEASUREMENT OF COMPETITIVE POWER IN PRODUCTION INDUSTRY: AN EXAMPLE OF TURKEY

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Makale Özeti Tam Metin 15

TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Makale Özeti Tam Metin 14

HİLE ÜÇGENİ: FIRSATLARIN ÖNLENMESİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİ
FRAUD TRIANGLE: BROKEN WINDOWS THEORY IN PREVENTION OF OPPORTUNITIES

NUSRET YAZICI

Makale Özeti Tam Metin 15

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ
NEED ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN ECONOMICS OF TURKEY PRESIDENTIAL SYSTEM

KENAN PEKER , AYŞE ESRA PEKER

Makale Özeti Tam Metin 22

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE SOCIAL MEDIA EFFECTIVENESS LEVEL OF UNIVERSITIES IN TURKEY

KÜBRA MÜGE ÇAKARÖZ

Makale Özeti Tam Metin 22

GIDA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN HELAL GIDA SERTİFİKASINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: TR 82 BÖLGESİ
AN INVESTIGATION OF FOOD SECTOR SMES’ PERCEPTIONS OF HALAL FOOD CERTIFICATION: TR 82 REGION

NİYAZİ GÜMÜŞ, İLYAS ERTUĞRUL İNAN

Makale Özeti Tam Metin 28

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FİRMANIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON THE EXPORT PERFORMANCE OF FIRM: THE CASE OF GAZIANTEP PROVINCE

İBRAHİM ÇÜTCÜ, AYDIN ÖZDEMİR, M.ŞEKİP YİĞİT

Makale Özeti Tam Metin 20

HATA YÖNETİM ANLAYIŞI, İÇ DENETİM ETKİNLİĞİ VE ÖZ YETKİNLİĞİN MUHASEBECİLERİN HATA İŞLEME DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR İNCELEME
AN EXPLORATORY STUDY ON THE EFFECTS OF ERROR MANAGEMENT, INTERNAL AUDİT EFFECTIVENESS AND SELF-EFFICACY ON ERROR HANDLING BEHAVIOR OF ACCOUNTANTS

METİN UYAR

Makale Özeti Tam Metin 19

ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 56

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE DEĞER YARATMAK: KANVAS İŞ MODELİ ÖRNEĞİ
SHARING ECONOMY AND CREATING VALUE: BUSINESS MODEL CANVAS

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 33

MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017

HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 44