Kabul Edilen Makaleler

TÜRK GÜN ÖNCESİ ELEKTRİK PİYASASINDA FİYAT BALONU TESTİ VE ANALİZİ
TESTİNG AND ANALYZİNG THE PRİCE BUBBLES İN TURKİSH EDAM
FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ, DAVUT ULUÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1695    0

ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNDE DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE’DE TAYLOR HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH İN INFLATİON TARGETİNG REGİME: ECONOMETRİC ANALYSİS OF THE VALİDİTY OF TAYLOR'S HYPOTHESİS İN TURKEY
ONUR ŞEKER, VOLKAN ÖNGEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1692    0

Z KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ COVİD-19 SÜRECİNDEN POST COVİD-19 DÖNEMİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE POST-COVID PERIOD CHANGE OF CONSUMER BEHAVIOR OF GENERATION Z FROM THE COVID-19 PROCESS
FATMAGÜL BİLGİNER ÖZSAATÇİ, EMINE NİHAN CİCİ KARABOĞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1748    0

COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DÜNYADA ŞİDDET VE GÖÇ
VIOLENCE AND MIGRATION IN THE WORLD DURING THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS
MURAT ÇINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1737    0

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEÇİMİ: SD-MULTIMOORA YAKLAŞIMI
ELECTRIC CAR SELECTION WITH MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES: SD-MULTIMOORA APPROACH
İBRAHİM TOLGA ÇOŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1735    0

SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI BELİRLEYİCİLERİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ PANEL REGRESYON ANALİZİ
THE EFFECT OF DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES ON HEALTH EXPENDITURES: OECD COUNTRIES PANEL REGRESSION ANALYSIS
AYLİN ALKAYA, HAMDİ ORHUN GÜLBAHAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1712    0

FİNANSAL ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK RETURNS: A STUDY IN THE FOOD SECTOR
SERVET SAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1703    0

BÜTÜNCÜL KANALLI YÖNETİM AÇISINDAN MÜŞTERİ DENEYİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CUSTOMER EXPERIENCE IN TERMS OF OMNI CHANNEL MANAGEMENT
ÖZLEN ONURLU, GÖZDE KANDEMİR ÇOMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1702    0

KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİNİN TMS-2 STOKLAR STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA
ANALYSIS OF RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING BY TAS-2 INVENTORIES STANDARD: AN APPLICATION IN A MANUFACTURING COMPANY
MEHMET GÜNEŞ, MEHMET MURAT GUTNU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1694    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.