Hakkımızda

Sahibi
Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi Adına 

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY


ISSN 2148-1237

Yazı İşleri Müdürü  

Prof. Dr. Hasan YAYLI

EDİTÖRLER KURULU

Prof.Dr. Nurettin PARILTI
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Prof.Dr.Hasan YAYLI
(Kırıkkale Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Haşim ÖZÜDOĞRU
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Doç.Dr. Mehmet BAŞ(İngilizce Editör)
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turkey)
Prof.Dr.Muharrem ÇETİN
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Serdar SAĞLAM
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Turhan ÇETİN
(Gazi Üniversitesi,Turkey)
Prof. Dr. Farzand Ali Jan
(
Igra Nation University Peshavar, Pakistan)
Assoc. Prof. Dr. Livdmyla Radovetska
(National Academy of Security Service of Ukraine)
Rita Jankavuskiene Klaipeden
(University of Litvanyen)
Assoc. Prof. Dr. Muhidin Mulalic
(International University of Sarajevio Bosna Hersek)
Assoc. Prof. Dr. Jeanette Angeline B. Madamb (University of the Philippines)
Norbiha BT. Kasmuri
(Cooperative College of Malaysia)
Philippe Bance
(Universite de Roven france)

Yazışma Adresi ve Yönetim Yeri

Mebusevler Mah. Turgut Reis Cad. 15/6 Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 472 99 59 - 472 99 11
Belge Geçer : (0312) 472 97 64
www.koopkur.org.tr
admin@koopkur.org.tr
koopkur@gmail.com

BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Adem KALÇA - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet BAYANER - Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet NAZLIGÜL - Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet ÖZÇELİK - Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Fuat ERSOY - Karabük Üniversitesi
Prof.Dr. Birsen ŞAHİN - Hacettep Üniversitesi
Prof.Dr. Burhan AYKAÇ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof.Dr. Cahit GELEKÇİ - Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Cengiz SAYIN - Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Gökhan ÖZER - Gebze Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan Hüseyin ATAR - Ankara ÜniversitesiProf..Dr. Hasan YAYLI - Kırıkkale Üniversitesi
Prof.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Hikmet KAVRUK - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof.Dr. İhsan ERDOĞAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. İrfan ÇAĞLAR - Hitit Üniversitesi
Prof.Dr. İzzet GÜMÜŞ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof.Dr. Kadir ARICI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Lokman ÇİLİNGİR - Ondokuz Mayız Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet ARSLAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Muharrem ÇETİN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Nevzat AYPEK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Nezir KÖSE - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Nurettin PARILTI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Öznur YÜKSEL - Çankaya Üniversitesi
Prof.Dr. Rafet AKTAŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof.Dr. Serdar SAĞLAM - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Seyhan TAŞ - Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.Dr. Tamer AKSOY - İbn Haldun Üniversitesi
Prof.Dr. Tahir AKGEMİCİ - Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Tevhik ERDEM - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Turhan ÇETİN - Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Vahit DOĞAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Vedat CEYHAN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Yunus KOÇ - Hacettepe Üniversitesi
Prof.Dr. Abdullah KARAKAYA - Karabük Üniversitesi
Doç.Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU - Başkent Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet BAŞ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç.Dr. Mustaf Fedai ÇAVUŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Öğr.Üy. Dr. Abdurrahman OKUR - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Öğr.Üy.Dr. Kadir ÖZER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.