ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Sahibi
Türk Kooperatifçilik Kurumu Basın, Yayın, Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi Adına 

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY


ISSN 2148-1237

Yazı İşleri Müdürü  

Doç. Dr. Hasan YAYLI

EDİTÖRLER KURULU

Prof.Dr. Nurettin PARILTI
(THK Üniversitesi,Turkey)
Doç.Dr.Hasan YAYLI
(Kırıkkale Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Haşim ÖZÜDOĞRU
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Doç.Dr. Mehmet BAŞ(İngilizce Editör)
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turkey)
Prof.Dr.Muharrem ÇETİN
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Serdar SAĞLAM
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Turhan ÇETİN
(Gazi Üniversitesi,Turkey)
Prof. Dr. Farzand Ali Jan
(
Igra Nation University Peshavar, Pakistan)
Assoc. Prof. Dr. Livdmyla Radovetska
(National Academy of Security Service of Ukraine)
Rita Jankavuskiene Klaipeden
(University of Litvanyen)
Assoc. Prof. Dr. Muhidin Mulalic
(International University of Sarajevio Bosna Hersek)
Assoc. Prof. Dr. Jeanette Angeline B. Madamb (University of the Philippines)
Norbiha BT. Kasmuri
(Cooperative College of Malaysia)
Philippe Bance
(Universite de Roven france)

Yazışma Adresi ve Yönetim Yeri
Ceyhun Atuf Kansu Cd. Tekstilciler (1271) Sk. No: 35/9-10 06520    Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 472 99 59 - 472 99 11
Belge Geçer : (0312) 472 97 64
www.koopkur.org.tr
admin@koopkur.org.tr
koopkur@gmail.com
BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Adem KALÇA - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan TEPECİK - Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet BAYANER - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY - Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz SAYIN - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan ÖZER - Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR - Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail DURMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ARICI - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR - 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA - Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat AYPEK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nezir KÖSE - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin PARILTI - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Öznur YÜKSEL - Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet AKTAŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhan TAŞ - Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir AKGEMİCİ - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik ERDEM - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit DOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat CEYHAN - 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus KOÇ - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA - Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU - Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Hasan YAYLI - Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet BAŞ - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muharrem ÇETİN - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Doç. Dr. Serdar SAĞLAM - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yeter Demir USLU - Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUR - Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZER - Gazi Üniversitesi
 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem KALÇA - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan TEPECİK - Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet BAYANER - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet NAZLIGÜL - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY - Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Birsen ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz SAYIN - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Enver AYDOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan ÖZER - Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR - Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail DURMAZ - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ - İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ARICI - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR - 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA - Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat AYPEK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nezir KÖSE - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin PARILTI - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Öznur YÜKSEL - Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet AKTAŞ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhan TAŞ - Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir AKGEMİCİ - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik ERDEM - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit DOĞAN - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat CEYHAN - 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus KOÇ - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA - Karabük Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan Hüseyin ATAR-Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU - Başkent Üniversitesi Doç. Dr. Hasan YAYLI - Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet BAŞ - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muharrem ÇETİN - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Doç. Dr. Serdar SAĞLAM - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Yeter Demir USLU - Ordu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUR - Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZER - Gazi Üniversitesi