Yazarlara Bilgi

 

Dergimize gelen makalelerin tüm süreçleri (Hakem Değerlendirme, yazar Düzeltme) derginin yayınlanacağı ayın 15 ine kadar tamamlanan makaleler kabul sırasına göre ilk 40 tanesi derginin ilgili sayısında yayınlanacaktır. 

Dergimize gelen tüm makaleler Turnitin  benzerlik taramasından geçirilmektedir.

Dergi Yazım Kuralları

 1. Telif Hakkı Devir Formu Makale ile Birlikte Arı Dosya Olarak Sisteme Eklenmelidir. İndirmek için tıklayınız.
 2. Makalelerde veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmışsa etik kurul izni belgesi sisteme ayrıca yüklenmelidir.
 3. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizce olup 3 Ayda bir yayınlanmaktadır.
 4. Makale 20 sayfayı geçmemelidir.
 5. Sisteme mutlaka turnitin yada diğer benzerlik tarama programlarından alınan sonuçlara ilişkin tarama sonuç raporu ayrıca yüklenmelidir. Mutlaka rapor sonucu %20 ve altında olmalıdır. Üzerinde olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 6. Yapılan revizyonlarda önceki sisteme yüklenen makaleler kesinlikle silinmemelidir.
 7. Yazım karakteri Times New Roman 11 punto olmalıdır.
 8. Yazımda, her sayfanın üst kenarlarında 3 cm, sol kenarlarında 3 cm, alt 3 cm ve sağ kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
 9. Makale yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır. Paragraflar içerden başlamamalıdır.
 10. Sayfa Numaraları: Numaralandırma doğal sayılarla sayfa sonunda ortada (1,2,3…vb.) şeklinde yapılmalıdır.
 11. Paragraf ayarları öncesi 0 sonrası 6 olarak ayarlanmalıdır. Satır aralığı 1 olarak ayarlanmalıdır.
 12. Makale yazarları Ana başlık altında verilerek herbir yazar dipnot verilmek şartıyla tanıtılmalıdır.
 13. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
 14. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 15. Gönderilen çalışmalarda, dergimizde daha önceki sayılarda yayınlanmış olan makalelerede atıf yapılmış olmalıdır.
 16. Dergiye gönderilen yazılar ilgili iki hakem tarafından incelendikten ve olumlu rapor verildikten sonra yayınlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü hakeme gönderilir.
 17. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki bölümler bulunmalıdır:(Tüm ana bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük ve koyu yazılmalıdır.)
  1. Kapak sayfası  ( Makale Adı, Yazar veya Yazarların Adı Soyadı, Yazışma Adresi, e-posta, Orcid ID – https://orcid.org/register)
  2. Türkçe Başlık (İkinci sayfadan itibaren)
  3. İngilizce Başlık
  4. Türkçe Özet  (Öz) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde) 
  5. Anahtar Kelimeler
  6. İngilizce Özet (Abstract) (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde)
  7. Keywords
  8. Giriş
  9. Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)
  10. Bulgular
  11. Sonuç ve Tartışma
  12. Kaynakça
  13. Varsa Ekler
  14. Genişletilmiş İngilizce özet (Extensive Summary: giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermeli ve 1200 kelimelik takriben 3 sayfadan oluşmalıdır. ) Eğer Makale İngilizce Dilinde Yazılmış ise Genişletilmiş Türkçe Özet İçermelidir.
 18. Kaynak gösterimlerinde APA 6.0 standartlarına uyulmalıdır.
 19. Microsoft word programımında otomatik kaynakça eklemek için;
  1) Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.
  2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir. VEYA Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.
  3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir. 
 20. Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların Soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa numarası) kullanılmalıdır. Örneğin: Cümle sonunda; (Özüdoğru, 2017) veya (Özüdoğru, 2017, s. 155) veya (Özüdoğru, 2017, ss. 155-159). Cümle başında; Özüdoğru’ya (2017) göre; şeklinde kullanılmalıdır. İki yada daha fazla yazarlı kaynaklara atıf yaparken, Cümle sonunda; (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57) veya (Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı, 2017, s. 57-73). Cümle başında; Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidan’a (2017) göre; veya Özüdoğru, Şekeroğlu ve Fidanlı’ya  (2017, s. 57-73) göre; şeklinde kullanılmalıdır. Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içerisinde alfabetik sırayla verilmelidir. Örneğin; (Özüdoğru, 2017; Kaya, 2018; Özüdoğru ve Şekeroğlu, 2018). Atıfta bulunulan eserde üç yazardan fazla kişi bulunuyorsa; ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra diğ. Kısaltması yazılmalı örneğin; (Ersoy ve Diğ., 2016) şeklinde kullanılmalıdır.
 21. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Türkçe metinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "s." veya "ss." kullanılmalıdır. Örneğin: (Özüdoğru, 2008, s. 155) veya  (Özüdoğru, 2008, ss. 155-179). Genişletilmiş İngilizce Özet (Extensive Summary) içinde kaynaklara atıfta bulunurken sayfa bilgisi için "p." veya "pp." kullanılmalıdır. (Türkçe Makalelerde İngilizce Extensive summary, İngilizce Makalelerde Türkçe Genişletilmiş özet bulunmalıdır.)
 22. Metin içerisinde yer alan tablolar, grafikler ve şekiller yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalı ve tablo başlıkları tablonun üzerinde şekil ve grafiklerinki ise altına yazılmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları koyu yazılmalıdır ve numaralandırılmalıdır.
 23. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

Günay, G., Demirci Aksoy, A., (2018). “Türkiye’de Kadın Kooperatifleri”, Üçüncü sektör Sosyal
        Ekonomi Dergisi, Cilt.53, Sayı:2, 77-90.

Özüdoğru, H., (2004). Kırklareli Köy Kalkınma Kooperatiflerinin Ekonomik Analizi, Tarım ve Orman        
        Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırm Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Wakefield, K. L., Baker, J. ,(1998). “Excitement at the mall: determinants and effects on shopping
        responses”, Journal of Retailing, Sayı. 74, No. 4, ss. 515-540.

İşlem Süre Sorumlu  
Ön Değerlendirme 15 Gün Baş Editör Makaleler dergi yazım kuralları açısından ve dergi kapsamına göre incelemeye tutulur.
Ön Değerlendirme sonucu eksiklik bulunmayan makaleler alan editörüne gönderilir. Eksik olanlar yazara düzeltme için gönderilir.
Editör Değerlendirmesi 10 Gün Alan Editörü Alana uygun hakemleri atar.
Hakemin çağtıyı kabul etme süresi 7 gün Hakem Bu süreler hakemlerin cevap verme süresine göre değişiklik gösterebilir. Hakemler gerekli süre içierisnde dönüş yapmazlar ise başka hakem atanır.  Hakemler ve Yazarlar gerekli süre içerisinde dönüş yapmazlar ise, bu süreler uzayabilir.
Hakemin Değerlendirmeyi Tamamlama Süresi 28 Gün Hakem
Yazardan İstenen Düzeltmenin tamamlanma süresi 30 Gün Yazar
Son Değerlendirme 15 Gün Alan Editörü
Makalenin Kabul Edilen Sayfasında
Yer Alması ve DOI Atanması
10 Gün Sekreterya

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.