Kurullar

BAŞ EDİTÖR

Prof.Dr.Haşim ÖZÜDOĞRU
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)

EDİTÖRLER KURULU

Prof.Dr. Nurettin PARILTI
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye)
Prof.Dr.Hasan YAYLI
(Kırıkkale Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr. Mehmet BAŞ(İngilizce Editör)
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turkey)
Prof.Dr.Muharrem ÇETİN
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Serdar SAĞLAM
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Turkey)
Prof.Dr.Turhan ÇETİN
(Gazi Üniversitesi,Turkey)
Prof. Dr. Farzand Ali Jan
(
COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan)
Assoc. Prof. Dr. Livdmyla Radovetska
(National Academy of Security Service of Ukraine)
Rita Jankavuskiene Klaipede
(Kalipedos Valstybine Kolegija, Litvanya )
Assoc. Prof. Dr. Muhidin Mulalic
(International University of Sarajevio Bosna Hersek)
Assoc. Prof. Dr. Jeanette Angeline B. Madamb (University of the Philippines)
Norbiha BT. Kasmuri
(Cooperative College of Malaysia)
Philippe Bance
(Université des Antilles)

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Adem KALÇA - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof.
 Dr. Ahmet BAYANER Akdeniz Üniversitesi
Prof.
 Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi
Prof.
 Dr. Ali Fuat ERSOY - Karabük Üniversitesi
Prof.
 Dr. Birsen ŞAHİN - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit GELEKÇİ - Hacettepe Üniversitesi
Prof.
 Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi
Prof.
 Dr. Enver AYDOĞAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Gökhan ÖZER Gebze Teknik Üniversitesi
Prof.
 Dr. Haşan Hüseyin ATAR-Ankara Üniversitesi
Prof.
 Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. İrfan ÇAĞLAR Hitit Üniversitesi
Prof.
 Dr. İzzet GÜMÜŞ İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof.
 Dr. Kadir ARICI - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Lokman ÇİLİNGİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.
 Dr. Mehmet ARSLAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Muharrem ÇETİN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Nevzat AYPEK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Nurettin PARILTI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Öznur YÜKSEL Çankaya Üniversitesi
Prof.
 Dr. Serdar SAĞLAM - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Seyhan TAŞ Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.
 Dr. Tahir AKGEMİCİ - Selçuk Üniversitesi
Prof.
 Dr. Tamer AKSOY Ibn Haldun Üniversitesi
Prof.
 Dr. Tevfik ERDEM Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.
 Dr. Turhan ÇETİN Gazi Üniversitesi
Prof.
 Dr. Vahit DOĞAN İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof.
 Dr. Vedat CEYHAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.
 Dr. Yunus KOÇ - Hacettepe Üniversitesi
Prof.
 Dr. Abdullah KARAKAYA Karabük Üniversitesi
Prof.
 Dr. Feride Bahar KURTULMUŞOĞLU Başkent Üniversitesi
Prof.
 Dr. Haşan YAYLI Kırıkkale Üniversitesi
Prof.
 Dr. Mehmet BAŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç.
 Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi 
Abdurrahman OKUR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.