Yıl: 2016  Cilt: 51  Sayı: 2

1.
SON DÖNEM OSMANLI İŞGÜCÜNDE FARKLILIK YÖNETİMİNDEN KOPUŞ: YABANCILAŞMA SORUNU
THE DISENGAGEMENT FROM DIVERSITY MANAGEMENT IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN WORKFORCE: ALIENATION
ENVER AYDOĞAN, ZEYNEP ALTUNCU
doi:    Sayfa: 1-23    1066

2.
KÜRESEL REKABET ORTAMININ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMASI: YABANCI SERMAYELİ BANKALAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
THE REFLECTION OF GLOBAL COMPETITON ON TURKISH BANKING SYSTEM: FOREIGN CAPITAL BANKS AND TURKISH BANKING SECTOR
SELİM DURAMAZ
doi:    Sayfa: 24-46    1652

3.
TÜKETİCİ – TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
CONSUMER TO CONSUMER INTERACTİON EFFECTS ON CONSUMER POST-PURCHASE SATİSFACTİON
BURCU SAVAŞ, GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ)
doi:    Sayfa: 47-78    978

4.
GELENEKSEL GÖÇEBELİKTEN MODERN GÖÇLERE TÜRKİYE’DE GENÇLERİN KENTLİLİK BİLİNCİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
THE URBANITY CONSICOUS OF YOUTH IN TURKEY FROM TRADITIONAL NOMADISM TO MODERN NOMADISM - AN ANALYSIS ON THE CASE OF KIRIKKALE
KAMİL ŞAHİN, HASAN YAYLI
doi:    Sayfa: 79-108    919

5.
TÜKETİCİLERİN KALİTE BELGELERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
CONSUMERS’S ATTITUDES ABOUT QUALITY CERTIFICATES
ESNA BETÜL BUĞDAY, ARZU ŞENER
doi:    Sayfa: 109-127    810

6.
ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL
MUHAMMET ALİ YETKİN
doi:    Sayfa: 128-156    1318

7.
OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH REGARDING CURRENT DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY COMPARING WITH OECD COUNTRIES
BÜLENT İLHAN
doi:    Sayfa: 157-185    948

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.