ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 24-46

KÜRESEL REKABET ORTAMININ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMASI: YABANCI SERMAYELİ BANKALAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
THE REFLECTION OF GLOBAL COMPETITON ON TURKISH BANKING SYSTEM: FOREIGN CAPITAL BANKS AND TURKISH BANKING SECTOR

SELİM DURAMAZ

Makale Özeti Tam Metin 392

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 47-78

TÜKETİCİ – TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
CONSUMER TO CONSUMER INTERACTİON EFFECTS ON CONSUMER POST-PURCHASE SATİSFACTİON

BURCU SAVAŞ, GÜLAY GÜNAY

Makale Özeti Tam Metin 320

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 79-108

GELENEKSEL GÖÇEBELİKTEN MODERN GÖÇLERE TÜRKİYE’DE GENÇLERİN KENTLİLİK BİLİNCİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
THE URBANITY CONSICOUS OF YOUTH IN TURKEY FROM TRADITIONAL NOMADISM TO MODERN NOMADISM - AN ANALYSIS ON THE CASE OF KIRIKKALE

KAMİL ŞAHİN, HASAN YAYLI

Makale Özeti Tam Metin 260

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 109-127

TÜKETİCİLERİN KALİTE BELGELERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
CONSUMERS’S ATTITUDES ABOUT QUALITY CERTIFICATES

ESNA BETÜL BUĞDAY, ARZU ŞENER

Makale Özeti Tam Metin 220

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 128-156

ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL

MUHAMMET ALİ YETKİN

Makale Özeti Tam Metin 318

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 157-185

OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH REGARDING CURRENT DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY COMPARING WITH OECD COUNTRIES

BÜLENT İLHAN

Makale Özeti Tam Metin 253

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-23

SON DÖNEM OSMANLI İŞGÜCÜNDE FARKLILIK YÖNETİMİNDEN KOPUŞ: YABANCILAŞMA SORUNU
THE DISENGAGEMENT FROM DIVERSITY MANAGEMENT IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN WORKFORCE: ALIENATION

ENVER AYDOĞAN, ZEYNEP ALTUNCU

Makale Özeti Tam Metin 345

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ