Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 2

1.
TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK POTANSİYELİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TRANS AVRUPA AĞLARI
EU S TRANS EUROPEAN NETWORK FROM THE POINT OF LOGISTICS POTENTIAL OF TURKEY
SELMA AYTÜRE, ÖMER BERKİ
doi:    Sayfa: 1-15    768

2.
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İLİNDE CNC OPERATÖRÜ İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON CNC OPERATOR EMPLOYEES IN ANKARA
HAKAN BAYRAMLIK, FARUK BATIR, HARUN BULUT
doi:    Sayfa: 16-29    781

3.
MARKA GÖSTERİŞİNDEN KAÇINMA İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ÇALIŞMA
DETERMINING THE FACTORS RELATED WITH AVOIDANCE FROM BRAND CONSPICIOUSNESS: A STUDY CONDUCTED WITH STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL
İBRAHİM BOZACI
doi:    Sayfa: 30-45    758

4.
KAMU KURUM YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYONLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE KURUM BAĞLILIKLARINA ETKİLERİ
PUBLIC CORPORATION MANAGERS' LEADERSHIP STYLES AND MOTIVATIONS' EFFECTS ON CORPORATION EMPLOYERS' JOB SATISFACTION AND CORPORATION COMMITMEN
MUSTAFA YURTTADUR, ZEHRA ÇAKMAK
doi:    Sayfa: 46-71    717

5.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLER: DÖVİZ SWAP İŞLEMLERİ İLE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
DERIVATIVES IN CURRENCY RISK MANAGEMENT IN TURKISH BANKING SECTOR: THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENCY SWAPS AND MACROECONOMIC FACTORS
KEMAL ÇAĞATAY ŞİMŞEK
doi:    Sayfa: 72-101    740

6.
BUTİK ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERDE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
STRATEGICAL BRAND MANAGEMENT OF COMPANIES WHICH PRODUCE BOUTIQUE OLIVE OIL
MEHMET BAŞ, ELİF NUR YAMAN
doi:    Sayfa: 102-121    926

7.
TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KÜRESEL REKABETİNİN ULUSLARARASI ENDEKSLERLE ANALİZİ
TURKEY'S AGRICULTURAL SECTOR IN GLOBAL COMPETITIVENESS ANALYSIS WITH INTERNATIONAL INDEX
HAYRETTİN KESGİNGÖZ
doi:    Sayfa: 122-134    760

8.
DEVLET VE BİREY ARASINDA BİR GÜÇ ALANI OLARAK KOOPERATİFLER
COOPERATIVES AS POWER GAP BETWEEN THE STATE AND INDIVIDUALS
HASAN HÜSEYİN TEKİN
doi:    Sayfa: 135-151    764

9.
IĞDIR İLİNDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNİN ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİF FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE PROBLEMS AND SOLUTIONS PROPOSALS RELATED TO THE ORGANIZATION AND COOPERATIVE ACTIVITIES OF RURAL DEVELOPMENT AGRICULTURAL COOPERATIVE MEMBERS IN IĞDIR PROVINCE
KÖKSAL KARADAŞ, YAKUP ERDAL ERTÜRK, OKAN DEMİR, MURAT KÜLEKCİ, NURAY DEMİR
doi:    Sayfa: 152-162    777

10.
TÜRKİYE SİYASETİNİN SOSYO-EKONOMİK İZAHI
THE SOCIO-ECONOMIC EXPLANATION OF TURKISH POLITICS
CEMAL FEDAYİ
doi:    Sayfa: 163-176    808

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.