ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-15

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK POTANSİYELİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TRANS AVRUPA AĞLARI
EU S TRANS EUROPEAN NETWORK FROM THE POINT OF LOGISTICS POTENTIAL OF TURKEY

SELMA AYTÜRE, ÖMER BERKİ

Makale Özeti Tam Metin 162

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 16-29

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İLİNDE CNC OPERATÖRÜ İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON CNC OPERATOR EMPLOYEES IN ANKARA

HAKAN BAYRAMLIK, FARUK BATIR, HARUN BULUT

Makale Özeti Tam Metin 171

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 30-45

MARKA GÖSTERİŞİNDEN KAÇINMA İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ÇALIŞMA
DETERMINING THE FACTORS RELATED WITH AVOIDANCE FROM BRAND CONSPICIOUSNESS: A STUDY CONDUCTED WITH STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL

İBRAHİM BOZACI

Makale Özeti Tam Metin 176

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 46-71

KAMU KURUM YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTİVASYONLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE KURUM BAĞLILIKLARINA ETKİLERİ
PUBLIC CORPORATION MANAGERS' LEADERSHIP STYLES AND MOTIVATIONS' EFFECTS ON CORPORATION EMPLOYERS' JOB SATISFACTION AND CORPORATION COMMITMEN

MUSTAFA YURTTADUR, ZEHRA ÇAKMAK

Makale Özeti Tam Metin 174

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 72-101

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLER: DÖVİZ SWAP İŞLEMLERİ İLE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
DERIVATIVES IN CURRENCY RISK MANAGEMENT IN TURKISH BANKING SECTOR: THE RELATIONSHIP BETWEEN CURRENCY SWAPS AND MACROECONOMIC FACTORS

KEMAL ÇAĞATAY ŞİMŞEK

Makale Özeti Tam Metin 160

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 102-121

BUTİK ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERDE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
STRATEGICAL BRAND MANAGEMENT OF COMPANIES WHICH PRODUCE BOUTIQUE OLIVE OIL

MEHMET BAŞ, ELİF NUR YAMAN

Makale Özeti Tam Metin 177

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 122-134

TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KÜRESEL REKABETİNİN ULUSLARARASI ENDEKSLERLE ANALİZİ
TURKEY'S AGRICULTURAL SECTOR IN GLOBAL COMPETITIVENESS ANALYSIS WITH INTERNATIONAL INDEX

HAYRETTİN KESGİNGÖZ

Makale Özeti Tam Metin 162

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 135-151

DEVLET VE BİREY ARASINDA BİR GÜÇ ALANI OLARAK KOOPERATİFLER
COOPERATIVES AS POWER GAP BETWEEN THE STATE AND INDIVIDUALS

HASAN HÜSEYİN TEKİN

Makale Özeti Tam Metin 178

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 152-162

IĞDIR İLİNDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNİN ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİF FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE PROBLEMS AND SOLUTIONS PROPOSALS RELATED TO THE ORGANIZATION AND COOPERATIVE ACTIVITIES OF RURAL DEVELOPMENT AGRICULTURAL COOPERATIVE MEMBERS IN IĞDIR PROVINCE

KÖKSAL KARADAŞ, YAKUP ERDAL ERTÜRK, OKAN DEMİR, MURAT KÜLEKCİ, NURAY DEMİR

Makale Özeti Tam Metin 186

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 163-176

TÜRKİYE SİYASETİNİN SOSYO-EKONOMİK İZAHI
THE SOCIO-ECONOMIC EXPLANATION OF TURKISH POLITICS

CEMAL FEDAYİ

Makale Özeti Tam Metin 168

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ