Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1

1.
AHİLİK KURUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
AKHISM ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
ENVER AYDOĞAN, MUHAMMET BURAK DELİBAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.387    Sayfa: 1-18    1387

2.
YIKICI LİDERLİK ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN DESTRUCTIVE LEADERSHIP AND BURNOUT: A RESEARCH IN BANKING SECTOR
MUSTAFA KIYIKÇI, EMRE SEZİCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.435    Sayfa: 19-40    1231

3.
JOHN LOCK'UN TOPLUM VE DEVLET ANLAYIŞI
JOHN LOCK'S THOUGHT OF SOCIETY AN STATE
KAMİL ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.556    Sayfa: 41-55    976

4.
YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANCE MANAGEMENT AND PROBLEMS IN LOCAL ADMINISTRATIONS
MURAT AKÇAKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.557    Sayfa: 56-83    1140

5.
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY
ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.596    Sayfa: 84-101    1493

6.
KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ
THE ROLE OF COOPERATIVE INSURANCE IN THE INSURANCE SECTOR
ELİF TAŞDELEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.653    Sayfa: 102-112    1089

7.
BANKALARIN ŞUBE YAPILANMALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
IMPACT OF BANKING BRANCH STRUCTURES ON MARKETING ACTIVITIES AND BANK PROFITABILITY
GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.673    Sayfa: 113-127    1078

8.
AKILLI TELEFON PAZARI İÇİN MÜŞTERİ SADAKATİNİN OLUŞTURULMASINDA MEMNUNİYETİN, ALGILANAN DEĞERİN VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SATISFACTION, PERCEIVED VALUE AND SWITCHING COSTS IN THE CREATION OF CUSTOMER LOYALTY FOR THE SMARTPHONE MARKET
SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.680    Sayfa: 128-149    1070

9.
TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY
ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.681    Sayfa: 150-179    2216

10.
GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA GÖZETİM OLGUSU
PHENOMENON OF SURVEILLANCE IN TODAY'S SOCIETY
MUHARREM ÇETİN, SERMİN ASIL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.684    Sayfa: 180-205    991

11.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇİFTÇİ ORTAKLARINA KULLANDIRDIKLARI TARIMSAL KREDİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME UYGULAMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL CREDITS USING FARMER PARTNERS OF AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES
EROL DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.705    Sayfa: 206-230    963

12.
BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL
THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL
OĞUZHAN BİLGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.686    Sayfa: 231-247    1054

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.