ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-18

AHİLİK KURUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
AKHISM ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

ENVER AYDOĞAN, MUHAMMET BURAK DELİBAŞ

Makale Özeti Tam Metin 441

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 19-40

YIKICI LİDERLİK ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN DESTRUCTIVE LEADERSHIP AND BURNOUT: A RESEARCH IN BANKING SECTOR

MUSTAFA KIYIKÇI, EMRE SEZİCİ

Makale Özeti Tam Metin 367

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 41-55

JOHN LOCK'UN TOPLUM VE DEVLET ANLAYIŞI
JOHN LOCK'S THOUGHT OF SOCIETY AN STATE

KAMİL ŞAHİN

Makale Özeti Tam Metin 216

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 56-83

YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANCE MANAGEMENT AND PROBLEMS IN LOCAL ADMINISTRATIONS

MURAT AKÇAKAYA

Makale Özeti Tam Metin 338

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 84-101

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY

ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY

Makale Özeti Tam Metin 486

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 102-112

KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ
THE ROLE OF COOPERATIVE INSURANCE IN THE INSURANCE SECTOR

ELİF TAŞDELEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 301

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 113-127

BANKALARIN ŞUBE YAPILANMALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
IMPACT OF BANKING BRANCH STRUCTURES ON MARKETING ACTIVITIES AND BANK PROFITABILITY

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN

Makale Özeti Tam Metin 313

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 128-149

AKILLI TELEFON PAZARI İÇİN MÜŞTERİ SADAKATİNİN OLUŞTURULMASINDA MEMNUNİYETİN, ALGILANAN DEĞERİN VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SATISFACTION, PERCEIVED VALUE AND SWITCHING COSTS IN THE CREATION OF CUSTOMER LOYALTY FOR THE SMARTPHONE MARKET

SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ

Makale Özeti Tam Metin 320

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 150-179

TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY

ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 526

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 180-205

GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA GÖZETİM OLGUSU
PHENOMENON OF SURVEILLANCE IN TODAY'S SOCIETY

MUHARREM ÇETİN, SERMİN ASIL

Makale Özeti Tam Metin 252

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 231-247

BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL
THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL

OĞUZHAN BİLGİN

Makale Özeti Tam Metin 294

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 206-230

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇİFTÇİ ORTAKLARINA KULLANDIRDIKLARI TARIMSAL KREDİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME UYGULAMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL CREDITS USING FARMER PARTNERS OF AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES

EROL DEMİR

Makale Özeti Tam Metin 217

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ

 • PROF. DR. ADNAN TEPECİK
 • PROF. DR. HALİL FİDAN
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. VİLDAN HİLAL AKÇAY
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. VİLDAN HİLAL AKÇAY
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER
 • PROF. DR. DURSUN BİNGÖL
 • PROF. DR. ALİ FUAT ERSOY
 • PROF. DR. İZZET GÜMÜŞ
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. METEHAN TOLON
 • DOÇ. DR. METEHAN TOLON
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • PROF. DR. ALPTEKİN SOKMEN
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM
 • PROF. DR. NEVZAT AYPEK
 • DR. ÖĞR. ÜYE. ABDURRAHMAN OKUR
 • DOÇ. DR. BİRSEN ŞAHİN KÜTÜK
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM