ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 4

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-9

YOKSULLUK VE KADIN YOKSULLUĞU
POVERTY AND WOMAN POVERTY

FATMA ARPACI

Makale Özeti Tam Metin 141

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 39-53

İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ İLE MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
THE ANALYSİS OF RELATİON BETWEEN STOCK RETURNS OF BANKS TRADED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE AND MACRO ECONOMİC FACTORS

DERVİŞ BOZTOSUN

Makale Özeti Tam Metin 149

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 54-69

AİLELERİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINA ERGENLERİN ETKİSİ
THE EFFECT OF ADOLECENTS ON FAMİLY CONSUMİNG BEHAVİOURS

ALİ FUAT ERSOY, SEHER ERSOY QUADIR , AYBALA DEMİRCİ

Makale Özeti Tam Metin 151

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 4 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 4 HAKEM LİSTESİ