Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 3

1.
HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PATIENTS' RIGHTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES: A SURVEY ON PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES
PELİN VARDARLIER, ÖMER ERDEM KOÇAK, ŞEYMA GÜNER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.757    Sayfa: 1-21    940

2.
SERMAYE YAPISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: BİST ‘TE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
FACTORS EFFECTIVE ON CAPITAL STRUCTURE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF LISTED FIRM IN BIST
HÜLYA YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.753    Sayfa: 22-45    822

3.
TÜKETİCİLERİN EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS LEVELS OF CONSUMERS (SAMPLE OF ANKARA PROVINCE)
UĞUR ÖZGEN, AYBALA DEMİRCİ AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.790    Sayfa: 46-65    737

4.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL REVIEW OF GREEN HUMAN RESEARCH MANAGEMENT WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY
YETER DEMİR USLU, ERMAN KEDİKLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.694    Sayfa: 66-81    833

5.
TÜRKİYE’DE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ÖLÇME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON EFFICIENCY MEASUREMENT BY DATA ENVELOPMENT METHOD IN INSURANCE COMPANIES IN TURKEY
HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.805    Sayfa: 82-96    713

6.
LİDERLİK OLGUSU VE KATILIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA:“BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ
QUALITATIVE RESEARCH INTO LEADERSHIP AND CHARACTERISTICS OF PARTICIPATORY LEADERSHIP “A SAMPLE APPLICATION IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION”
AHMET TURAN ÖZTÜRK, İBRAHİM EMLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.723    Sayfa: 97-126    1186

7.
NESNELERİN İNTERNETİ: KAPSAMI, GELECEK YÖNELİMİ VE İŞ FIRSATLARI
INTERNET OF THINGS: FUTURE PROJECTIONS AND BUSINESS OPPORTUNITIES
HANDE BEGÜM BUMİN DOYDUK, CANAN TİFTİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.767    Sayfa: 127-147    855

8.
AVRUPA BİRLİĞİ MALİ DESTEKLERİ
EUROPEAN UNION FINANCIAL SUPPORT
HASAN YAYLI, YASİN CAN GÖNÜLTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.806    Sayfa: 148-170    715

9.
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2014-20107)
AN ASSESSMENT ON SCALES USED IN MARKETING RESEARCH: CASE OF TURKEY (2014-2017)
MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.859    Sayfa: 171-192    821

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.