ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 66-81

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL REVIEW OF GREEN HUMAN RESEARCH MANAGEMENT WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY

YETER DEMİR USLU, ERMAN KEDİKLİ

Makale Özeti Tam Metin 196

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 97-126

LİDERLİK OLGUSU VE KATILIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA:“BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ
QUALITATIVE RESEARCH INTO LEADERSHIP AND CHARACTERISTICS OF PARTICIPATORY LEADERSHIP “A SAMPLE APPLICATION IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION”

AHMET TURAN ÖZTÜRK, İBRAHİM EMLİ

Makale Özeti Tam Metin 434

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 22-45

SERMAYE YAPISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: BİST ‘TE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
FACTORS EFFECTIVE ON CAPITAL STRUCTURE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF LISTED FIRM IN BIST

HÜLYA YILMAZ

Makale Özeti Tam Metin 162

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-21

HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PATIENTS' RIGHTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES: A SURVEY ON PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

PELİN VARDARLIER, ÖMER ERDEM KOÇAK, ŞEYMA GÜNER

Makale Özeti Tam Metin 316

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 127-147

NESNELERİN İNTERNETİ: KAPSAMI, GELECEK YÖNELİMİ VE İŞ FIRSATLARI
INTERNET OF THINGS: FUTURE PROJECTIONS AND BUSINESS OPPORTUNITIES

HANDE BEGÜM BUMİN DOYDUK, CANAN TİFTİK

Makale Özeti Tam Metin 199

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 46-65

TÜKETİCİLERİN EKOLOJİK AYAK İZİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS LEVELS OF CONSUMERS (SAMPLE OF ANKARA PROVINCE)

UĞUR ÖZGEN, AYBALA DEMİRCİ AKSOY

Makale Özeti Tam Metin 150

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 82-96

TÜRKİYE’DE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE ETKİNLİK ÖLÇME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON EFFICIENCY MEASUREMENT BY DATA ENVELOPMENT METHOD IN INSURANCE COMPANIES IN TURKEY

HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 144

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 148-170

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ DESTEKLERİ
EUROPEAN UNION FINANCIAL SUPPORT

HASAN YAYLI, YASİN CAN GÖNÜLTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 153

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 171-192

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2014-20107)
AN ASSESSMENT ON SCALES USED IN MARKETING RESEARCH: CASE OF TURKEY (2014-2017)

MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 187

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 3 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 3 HAKEM LİSTESİ

 • PROF. DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
 • PROF. DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • PROF. DR. MEHMET ARSLAN
 • PROF. DR. İRFAN YAZICIOĞLU
 • DOÇ. DR. HAKAN KOÇ
 • PROF. DR. İRFAN YAZICIOĞLU
 • PROF. DR. ZEKAİ ÖZTÜRK
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • DR. ÖĞR. ÜYE. MUSTAFA DOĞAN
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • DR. ÖĞR. ÜYE. MUSTAFA DOĞAN
 • PROF. DR. AYBALA DEMİRCİ AKSOY
 • PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
 • PROF. DR. KÜRŞAT YALÇINER
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • DOÇ. DR. NAZLI YÜCEL BATMAZ
 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE