ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-27

BANKA SİGORTACILIĞI VE BANKA SİGORTACILIĞINDA MÜŞTERİ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
BANCASSURANCE AND A SURVEY TO DETERMİNE THE LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION IN BANCASSURANCE

SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT, EZGİ DAĞDAŞ

Makale Özeti Tam Metin 213

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 28-43

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YAPTIĞI SAĞLIK HARCAMALARININ DENETİMİ
AUDIT OF HEALTH EXPENDITURES BY SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS IN TURKEY

HALİL İBRAHİM MİL, ALİ GÜVERCİN, BÜLENT TARIM

Makale Özeti Tam Metin 190

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 44-63

TÜRKİYE’DE KOOPERATİF GELİR GİDER FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
TAXING THE NET MARGINS OF COOPERATIVES IN TURKEY

UFUK KAYA

Makale Özeti Tam Metin 179

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 64-74

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE İFLAS ERTELEME SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
SUSPENSION OF BANKRUPTCY PROCESS IN RESIDENTIAL BUILDING COOPERATIVES AND PROBLEMS ENCOUNTERED

DERVİŞ BOZTOSUN, SEMRA AKSOYLU

Makale Özeti Tam Metin 181

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 75-89

KAMU KURULUŞLARINDA İŞGÖRENLERİN ÇALIŞMA SÜRESİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF EMPLOYEES IN PUBLIC INSTITUTIONS TOWARDS WORK TIME

ZAFER AYDIN, ENVER AYDOĞAN

Makale Özeti Tam Metin 204

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 90-102

KENDİNE ÖZGÜ KOOPERATİF BİR MODEL OLARAK İSRAİL KİBUTZLARI
ISRAEL S KIBBUTZS AS A SUI GENERIS COOPERATIVE MODEL

SÜLEYMAN SIDAL

Makale Özeti Tam Metin 197

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 103-128

YEREL YÖNETİMLERİN ÜYE OLDUKLARI ULUSLARARASI KURULUŞLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME “ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ”
A REVIEW ON INTERNATIONAL ORGANISATIONS OF WHICH LOCAL MANAGEMENTS ARE THE MEMBER “THE SAMPLE OF METROPOLITAN MUNICIPALITY OF ANKARA”

NAZLI YÜCEL BATMAZ

Makale Özeti Tam Metin 209

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ