ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-14

LİDERLİK TARZININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF LEDAERSHİP STYLE ON EMPLOYEE EMPOWERMET

M. FEDAİ ÇAVUŞ, YETER DEMİR

Makale Özeti Tam Metin 135

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 15-33

KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KÜREYERELLEŞME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ
SİGNİFİCANCE OF COOPERATİVE UNİONS IN THE GLOCALİSATİON PROCESS

EBRU KANYILMAZ POLAT

Makale Özeti Tam Metin 141

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 34-47

TÜKETİCİLERİN KURU TEMİZLEME TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI, BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
DRY CLEANİNG CONSUMPTİON HABİTS, KNOWLEDGE AND EVALUATİON OF THE CUSTOMERS

FATMA ARPACI

Makale Özeti Tam Metin 121

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 48-65

1923- 1950 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ
THE STRUCTURAL ANALYSİS OF TURKEY’S ECONOMY DURİNG 1923-1950 PERİOD

O.MURAT KOÇTÜRK, MERYEM GÖLALAN

Makale Özeti Tam Metin 158

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ