Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 2

1.
LİDERLİK TARZININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF LEDAERSHİP STYLE ON EMPLOYEE EMPOWERMET
M. FEDAİ ÇAVUŞ, YETER DEMİR
doi:    Sayfa: 1-14    850

2.
KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KÜREYERELLEŞME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ
SİGNİFİCANCE OF COOPERATİVE UNİONS IN THE GLOCALİSATİON PROCESS
EBRU KANYILMAZ POLAT
doi:    Sayfa: 15-33    780

3.
TÜKETİCİLERİN KURU TEMİZLEME TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI, BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
DRY CLEANİNG CONSUMPTİON HABİTS, KNOWLEDGE AND EVALUATİON OF THE CUSTOMERS
FATMA ARPACI
doi:    Sayfa: 34-47    731

4.
1923- 1950 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ
THE STRUCTURAL ANALYSİS OF TURKEY’S ECONOMY DURİNG 1923-1950 PERİOD
O.MURAT KOÇTÜRK, MERYEM GÖLALAN
doi:    Sayfa: 48-65    1515

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.