ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-24

SEKTÖREL BAZDA SERMAYE YAPISINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLER VE SERMAYE YAPISINDAKİ DEĞİŞMELERİN KRİZDEN KORUNMADAKİ ETKİNLİĞİ: İMKB’ DE UYGULAMA
THE DETERMİNANTS OF CAPİTAL STRUCTURE ACCORDİNG TO INDUSTRY BASE, AND EFFİCİENCY OF CAPİTAL STRUCTURE CHANGE TO PROTECTİON OF FİRMS FROM THE CRİSİS EFFECTS: AN APPLİCATİON IN ISE

AHMET AKSOY, CİHAN TANRIÖVEN, OĞUZHAN ECE

Makale Özeti Tam Metin 148

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 25-39

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ÜZERİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
THE AFFECTS OF UNİVERSİTY STUDENTS ON THE CİTY IMAGE: A SURVEY IN AFYONKARAHİSAR

ŞUAYİP ÖZDEMİR, YUSUF KARACA

Makale Özeti Tam Metin 151

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 40-64

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND PUBLİC RELATİONS

MUHARREM ÇETİN, HÜSEYİN KAYIR

Makale Özeti Tam Metin 147

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 65-76

ERKEN DÖNEMDE TÜKETİCİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVİNG THE AWARENESS OF CONSUMERS IN EARLY PERİOD

ALİ FUAT ERSOY, AYBALA SARIABDULLAHOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 154

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 77-98

GÖNÜLLÜ KURULUŞLARA ÜYELİK VE KATILIMDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF
MEMBERSHİP TO VOLUNTARY ORGANİZATİONS, GENDER AND CLASS

SUNA BAŞAK

Makale Özeti Tam Metin 143

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ