Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 1

1.
SEKTÖREL BAZDA SERMAYE YAPISINA ETKİ EDEN DEĞİŞKENLER VE SERMAYE YAPISINDAKİ DEĞİŞMELERİN KRİZDEN KORUNMADAKİ ETKİNLİĞİ: İMKB’ DE UYGULAMA
THE DETERMİNANTS OF CAPİTAL STRUCTURE ACCORDİNG TO INDUSTRY BASE, AND EFFİCİENCY OF CAPİTAL STRUCTURE CHANGE TO PROTECTİON OF FİRMS FROM THE CRİSİS EFFECTS: AN APPLİCATİON IN ISE
AHMET AKSOY, CİHAN TANRIÖVEN, OĞUZHAN ECE
doi:    Sayfa: 1-24    897

2.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT İMAJI ÜZERİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
THE AFFECTS OF UNİVERSİTY STUDENTS ON THE CİTY IMAGE: A SURVEY IN AFYONKARAHİSAR
ŞUAYİP ÖZDEMİR, YUSUF KARACA
doi:    Sayfa: 25-39    799

3.
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND PUBLİC RELATİONS
MUHARREM ÇETİN, HÜSEYİN KAYIR
doi:    Sayfa: 40-64    727

4.
ERKEN DÖNEMDE TÜKETİCİ BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ
IMPROVİNG THE AWARENESS OF CONSUMERS IN EARLY PERİOD
ALİ FUAT ERSOY, AYBALA SARIABDULLAHOĞLU
doi:    Sayfa: 65-76    845

5.
GÖNÜLLÜ KURULUŞLARA ÜYELİK VE KATILIMDA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SINIF
MEMBERSHİP TO VOLUNTARY ORGANİZATİONS, GENDER AND CLASS
SUNA BAŞAK
doi:    Sayfa: 77-98    726

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.