ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-17

J.S. MILL İN LİBERAL DÜŞÜNCE GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATİON ON THE PLACE OF J. S. MİLL WİTHİN LİBERALİST TRADİTİON

YILMAZ BAYRAM

Makale Özeti Tam Metin 168

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 18-33

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARINDA YÖNETİM SORUNLARI VE BİR ARAŞTIRMA
ADMINISTRATION PROBLEMS AT BOARDING SCHOOLS AND A RESEARCH

ÇİĞDEM ÇETİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 146

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 34-66

YÖNETİCİLER İÇİN İMAJ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
IMAGE MANAGEMENT STRATEGİES FOR MANAGERS

M. AKİF ÖZER, EFKAN GÜLER

Makale Özeti Tam Metin 152

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 67-85

DEĞİŞEN REFAH ANLAYIŞI VE SENDİKACILIK
CHANGING INSIGHT OF WELFARE AND UNIONISM

MEHMET MERVE ÖZAYDIN

Makale Özeti Tam Metin 152

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 86-108

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İŞ-AİLE YAŞAMI UYUM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE
WORK-FAMILY LIFE HARMONIZATION POLICIES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY AND TURKEY

NURSEL KARAMAN

Makale Özeti Tam Metin 155

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 109-130

KALKINMA AJANSLARININ YÖNETSEL DENETİMİ: KURUMSAL VE HUKUKİ STATÜLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
ADMINISTRATIVE CONTROL OF DEVELOPMENTAL AGENCIES: AN ASSESSMENT FROM ITS ORGANIZATIONAL AND LAW STATUS

S. MUSTAFA ÖNEN, HASİBE GÜL KANAYRAN

Makale Özeti Tam Metin 158

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 131-150

MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ – KASTAMONU İLİ ADAY ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ
THE EVALUATİON OF İN-SERVİCE TRAİNİNG APPLİCATİONS OF THE MİNİSTRY OF NATİONAL EDUCATİON- KASTAMONU PROVİNCE CANDİCATE TEACHERS MODEL

KADİR ÖZER, MURAT BALKIZ

Makale Özeti Tam Metin 142

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2014 Cilt: 49 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ