ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-15

ÖRGÜT GELİŞTİRMEDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE IN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

SALTUK AZİZ GÖKALP

Makale Özeti Tam Metin 186

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 16-30

YÖNETİŞİM SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS IN GOVERNANCE PROCESS

SELİM ÇIN

Makale Özeti Tam Metin 163

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 31-47

ÜLKE İMAJI VE MARKA İMAJI ETKİLERİNİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
COUNTRY IMAGE AND BRAND IMAGE IMPACT ON PURCHASING DECISIONS

SEDA KALAYCI, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 158

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 48-67

TEK EBEVEYN OLAN KADINLARIN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ
SOCIAL EXCLUSION ABOUT SINGLE PARENT WOMEN :THE CASE OF ANKARA

FATMA KAVŞUT

Makale Özeti Tam Metin 157

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 68-91

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
THE RELATION BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND INDIVIDUAL PERFORMANCE: THE SAMPLE OF THE CENTRAL UNION OF TURKISH AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES

ENVER AYDOĞAN, ARZU UĞURLU KARA

Makale Özeti Tam Metin 168

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 92-109

DEMOKRATİK ÜLKELERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
SYSTEMS OF GOVERNMENT IN DEMOCRATIC COUNTRIES

HAMİT EMRAH BERİŞ

Makale Özeti Tam Metin 158

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 110-123

ENGELLİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISIYLA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE PROBLEMS CONFRONTED BY THE DISABLED PEOPLE IN FOOD AND BEVERAGE FACILITIES AND SOLUTION SUGGESTIONS

AYDAN BEKAR, İLKER BALCI

Makale Özeti Tam Metin 156

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 124-153

MUHASEBEDE İSKONTO VE KOMİSYON UYGULAMALARI
DISCOUNT AND ACCOUNTING PRACTICES COMMISSION

EROL DEMİR

Makale Özeti Tam Metin 155

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2015 Cilt: 50 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ