ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-20

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARIM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİSİ
INTERNATİONAL CAPİTAL MOVEMENTS FROM TURKEY POİNT OF VİEW AND ITS IMPACT ON AGRİCULTURAL SECTOR

O.MURAT KOÇTÜRK, SELİM DURAMAZ, MERAL EKER

Makale Özeti Tam Metin 177

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 21-37

MARKA DEĞERİ VE MARKA GENİŞLETME
BRAND EQUİTY AND BRAND EXTENSİONS

ÖZLEM ÇATLI

Makale Özeti Tam Metin 169

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 38-48

SİGARA AMBALAJI ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARILARIN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF VİSUAL WARNİNGS ON CİGARETTE PACKAGİNG

AYBİGE DEMİRCİ, ÇAĞLA PINAR UTKUTUĞ

Makale Özeti Tam Metin 140

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 49-72

TARIMSAL KOOPERATİF YÖNETİCİLERİN KARİZMATİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ORTAKLARIN İŞBİRLİĞİ VE PERFORMANS-TATMİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATİONSHİP OF CHARİSMATİC LEADERSHİP BEHAVİORS OF AGRİCULTURAL COOPERATİVE MANAGERS WİTH COOPERATİON OF SHAREHODERS AND PERFORMANCE-SATİSFACTİONS

NECDET BİLGİN, CEMİL KUZEY

Makale Özeti Tam Metin 148

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 73-82

YEŞİL İŞLETME VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
GREEN BUSINESS AND ENVIRONMENTAL MANAGAMENT SYSTEM

M. FEDAİ ÇAVUŞ, NESLİHAN TANCI

Makale Özeti Tam Metin 155

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ