Yıl: 2013  Cilt: 48  Sayı: 1

1.
ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARIM SEKTÖRÜNE OLAN ETKİSİ
INTERNATİONAL CAPİTAL MOVEMENTS FROM TURKEY POİNT OF VİEW AND ITS IMPACT ON AGRİCULTURAL SECTOR
O.MURAT KOÇTÜRK, SELİM DURAMAZ, MERAL EKER
doi:    Sayfa: 1-20    819

2.
MARKA DEĞERİ VE MARKA GENİŞLETME
BRAND EQUİTY AND BRAND EXTENSİONS
ÖZLEM ÇATLI
doi:    Sayfa: 21-37    776

3.
SİGARA AMBALAJI ÜZERİNDEKİ GÖRSEL UYARILARIN ETKİLERİ
THE EFFECTS OF VİSUAL WARNİNGS ON CİGARETTE PACKAGİNG
AYBİGE DEMİRCİ, ÇAĞLA PINAR UTKUTUĞ
doi:    Sayfa: 38-48    709

4.
TARIMSAL KOOPERATİF YÖNETİCİLERİN KARİZMATİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ORTAKLARIN İŞBİRLİĞİ VE PERFORMANS-TATMİNLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATİONSHİP OF CHARİSMATİC LEADERSHİP BEHAVİORS OF AGRİCULTURAL COOPERATİVE MANAGERS WİTH COOPERATİON OF SHAREHODERS AND PERFORMANCE-SATİSFACTİONS
NECDET BİLGİN, CEMİL KUZEY
doi:    Sayfa: 49-72    748

5.
YEŞİL İŞLETME VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
GREEN BUSINESS AND ENVIRONMENTAL MANAGAMENT SYSTEM
M. FEDAİ ÇAVUŞ, NESLİHAN TANCI
doi:    Sayfa: 73-82    774

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.