ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-30

KAMU SEKTÖRÜNDE REKABETÇİ ANLAYIŞIN TEORİK TEMELLERİ
THEORİC BASES OF COMPETETİVE CONCEPT İN PUBLİC SECTOR

MEHMET AKİF ÖZER

Makale Özeti Tam Metin 134

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 31-43

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK VE ÜLKEMİZDEKİ YERİ
SOCİAL COOPERATİVES AND OUR COUNTRY PLACE

S.SEDAT AKGÖZ, EMRE ERCAN

Makale Özeti Tam Metin 143

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 44-57

ÖĞRETİM ELAMANLARI ÜZERİNDE STRES YARATAN FAKTÖRLERİN PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMİNİNG THE EFFECTS OF FACTORS CAUSİNG STRESS ON PERFORMANCE LEVELS OF INSTRUCTORS

DERYA KARA

Makale Özeti Tam Metin 120

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 58-68

SATIN ALMA EĞİLİM VE DAVRANIŞLARINDA ROL MODELLERİN ETKİSİ
EFFECT OF ROLE MODELS FOR PURCHASE TREND AND BEHAVİOR

ELİF AKAGÜN ERGİN, HANDAN ÖZDEMİR AKBAY, BÜLENT ÖZSAÇMACI

Makale Özeti Tam Metin 124

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 69-84

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİ POLİTİKALARI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
AGRİCULTURAL CREDİT POLİCİES İN TURKEY AND THE AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES

AHMET BAYANER

Makale Özeti Tam Metin 137

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ