Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 1

1.
KAMU SEKTÖRÜNDE REKABETÇİ ANLAYIŞIN TEORİK TEMELLERİ
THEORİC BASES OF COMPETETİVE CONCEPT İN PUBLİC SECTOR
MEHMET AKİF ÖZER
doi:    Sayfa: 1-30    731

2.
SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK VE ÜLKEMİZDEKİ YERİ
SOCİAL COOPERATİVES AND OUR COUNTRY PLACE
S.SEDAT AKGÖZ, EMRE ERCAN
doi:    Sayfa: 31-43    840

3.
ÖĞRETİM ELAMANLARI ÜZERİNDE STRES YARATAN FAKTÖRLERİN PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMİNİNG THE EFFECTS OF FACTORS CAUSİNG STRESS ON PERFORMANCE LEVELS OF INSTRUCTORS
DERYA KARA
doi:    Sayfa: 44-57    729

4.
SATIN ALMA EĞİLİM VE DAVRANIŞLARINDA ROL MODELLERİN ETKİSİ
EFFECT OF ROLE MODELS FOR PURCHASE TREND AND BEHAVİOR
ELİF AKAGÜN ERGİN, HANDAN ÖZDEMİR AKBAY, BÜLENT ÖZSAÇMACI
doi:    Sayfa: 58-68    735

5.
TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİ POLİTİKALARI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
AGRİCULTURAL CREDİT POLİCİES İN TURKEY AND THE AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES
AHMET BAYANER
doi:    Sayfa: 69-84    765

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.