Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 3

1.
İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ MARKA YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TEPE HOME ÖRNEĞİ
THE ROLE OF PUBLİC RELATİONS APPLİCATİONS İN PRİVATE BUSİNESS ENTERPRİSES İN THE BRAND MANAGEMENT PROCESS: TEPE HOME CASE
ADEVİYE KARAKÖSE, ERİMAN TOPBAŞ
doi:    Sayfa: 1-37    817

2.
DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE TOPRAK VE TARIM REFORMU UYGULAMALARI
APPLİCATİONS OF LAND AND AGRARİAN REFORM IN THE WORLD AND IN TURKEY
METİN TÜRKER
doi:    Sayfa: 38-57    1246

3.
1950–1970 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’ DE BAZI ÖNEMLİ EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELER
SOME OF THE IMPORTANT ECONOMİC AND POLİTİCAL DEVELOPMENT IN TURKEY DURİNG 1950-1970 PERİOD
O.MURAT KOÇTÜRK, SEMA KORKMAZ
doi:    Sayfa: 58-73    720

4.
YAŞLI TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
A STUDY INTO THE BEHAVİOURS OF ELDERLY CONSUMERS OVER SHOPPİNG
ALİ FUAT ERSOY, FATMA ARPACI, ESMA VURAL
doi:    Sayfa: 74-89    728

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.