Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1

1.
KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY
HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.862    Sayfa: 1-16    1391

2.
MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TUTUMLARINI ÖLÇME SORUNSALI
ETHICS IN ACCOUNTING PROFESSION: THE PROBLEM OF MEASURING THE ATTITUDES OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
EDNAN AYVAZ, TAHSİN GEÇKİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.863    Sayfa: 17-33    906

3.
ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI İLE EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD MENTAL TRAUMA AND EGO DEFENSE MECHANISMI
ELİF GÜNERİ YÖYEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.866    Sayfa: 34-45    838

4.
ETİK VE AHLAK: GELİŞEN AFRİKA EKONOMİLERİ İÇİN AHİLİKTEN BİR DERS
ETHICS AND MORALS: A LESSON FROM AKHISM FOR DEVELOPING ECONOMIES OF AFRICA
ENVER AYDOĞAN, MUTASİM KHALFAN KHALİD
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.01.724    Sayfa: 46-56    882

5.
LİMAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF SUCCESS FACTORS OF PORT INFORMATION SYSTEMS
SERDAR ALNIPAK, METİN UYAR, ADNAN DUYGUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.01.707    Sayfa: 57-76    848

6.
TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ
WOMEN'S COOPERATIVES IN TURKEY
GÜLAY GÜNAY(SOS HİZ), AYBALA DEMIRCI AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.865    Sayfa: 77-90    973

7.
ÇALIŞAN SESSİZLİĞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE SILENCE IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
ALPER GÜRER, NEVİN DENİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.871    Sayfa: 91-110    873

8.
YOKSULLUĞUN KÜRESEL GÖRÜNÜMÜ VE SOSYAL POLİTİKALAR KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE YOKSULLUKLA MÜCADELE
GLOBAL OUTLOOK OF POVERTY AND STRUGGLE AGAINST POVERTY IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL POLICIES
TURGAY CEYHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.877    Sayfa: 111-147    1019

9.
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TÜSİAD SÖYLEMLERİ: 2002-2017 DÖNEMİ
TÜSİAD DISCOURSE ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS: 2002-2017 PERIOD
GÜLCAN IŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.873    Sayfa: 148-179    796

10.
KÜÇÜK BALIK BÜYÜK BALIĞI YUTABİLİR Mİ? REKABET STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINDA SUN TZU’NUN “SAVAŞ SANATI” TAKTİKLERİNDEN DERSLER
SMALL FISH CAN SWALLOW BIG FISH? UNDERSTANDING COMPETITION STRATEGIES TACTICAL LESSONS FROM SUN TZU'S BOOK "ART OF WAR"
GÖKBEN BAYRAMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.870    Sayfa: 180-200    762

11.
MESLEK OLARAK TIBBİ MÜMESSİLLİĞİN SEÇİMİNDE ETİK BAĞLILIK: TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ETHICAL COMMITMENT IN CHOOSING MEDICAL REPRESENTATIVE PROFESSION: A STUDY ON STUDENTS OF MEDICAL PROMOTION AND MARKETING
FATİH BAYRAM, TUĞBA GÜNGÖR, S.SEÇİL BAYRAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.799    Sayfa: 201-216    760

12.
DEĞİŞEN ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE SOSYAL GİRİŞİMLER: ASHOKA TÜRKİYE ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
CHANGING PERCEPTION OF LABOUR AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIPS: A FIELD RESEARCH WITH MEMBERS’ OF ASHOKA TURKEY
VOLKAN IŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.897    Sayfa: 229-258    758

13.
HASTANE ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK: DÜZCE VE SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
BURNOUT AMONG HOSPITAL EMPLOYEES: THE CASE OF DUZCE AND SAKARYA
EMEL İŞTAR IŞIKLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.883    Sayfa: 259-272    813

14.
E-İŞLETME UYGULAMALARININ YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ENTEGRASYONUNDAKİ İŞLEVİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TÜRK HAVA YOLLARININ OPERASYONEL SÜREÇLERİNDE HOSHİN KANRİ UYGULAMASI
A RESEARCH ON FUNCTIONALITY OF E-BUSINESS APPLICATIONS INTO INTEGRATION OF MANAGEMENT PROCESSES: IMPLEMENTATION OF HOSHIN KANRI IN OPERATIONAL PROCESSES OF TURKISH AIRWAYS
ALİ AKBABA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.904    Sayfa: 273-290    793

15.
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SPOR SPONSORLUĞU VE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
SPORT SPONSORSHIP IN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION AND ITS EFFECTS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR
İNCİ ERDOĞAN TARAKÇI, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.895    Sayfa: 291-326    834

16.
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ: ÖZEL AHMET ŞİMŞEK ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE AND AGGRESSIVE BEHAVIORS IN HIGH SCHOOL STUDENTS: AHMET ŞİMŞEK HIGH SCHOOL SAMPLE
ÖYKÜ GÜLKEN DURAK, ŞENİZ ÜNAL, AYTEN ERDOĞAN, FATİH BAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.03.875    Sayfa: 217-228    866

Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.