Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 113-127

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.673


BANKALARIN ŞUBE YAPILANMALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN

Bu çalışmanın amacı, bankaların şube yapılanmalarının pazarlama faaliyetleri ve banka karlılığı üzerine etkisidir. Çalışmanın kapsamında daha çok literatür taraması yapılmıştır. Bankaların şubeleşmesi ek bir maliyettir fakat, bankaların şubeleşmesi hem müşteri kazanma hem de kredi dağıtma ve mevduat toplama açısından bir avantajdır. Bundan dolayı bankalar şubeleşerek risklerini dağıtmaktadır. Bankalar, pazarlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüterek ve şubeleşerek markalaşmaya gitmektedirler. Türkiye’de ister yerli isterse yabancı olsun bankalar şubeleşerek hem aktiflerini artırmakta hem de yüksek karlılık düzeyine erişmektedirler.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Banka, Şube, Karlılık

IMPACT OF BANKING BRANCH STRUCTURES ON MARKETING ACTIVITIES AND BANK PROFITABILITY

The purpose of this study is to influence the marketing activities of banks' branch structures and the profitability of the bank. In the scope of the study, more literature was searched. It is an additional cost for the banks to go to the branch office, but the branching of banks is an advantage in terms of both acquiring customers and disributing loans and collecting deposits. Hence, The banks have spread their risks by brnaching. The banks are engaged in branding by actively conducting marketing activities and branching. Whether in Turkey or abroad, The banks have increased both their assets and reached a high level of profitability by branching.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Banks, Branch, Profit

Tam Metin 1115

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.