Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 549-562

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.953


VADELİ İŞLEM VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN, HASAN BATTAL

Ekonomide oluşan dalgalanmalar, finansal yatırımcıları, üreticileri ve elinde mal bulunduranları bir takım risklere maruz bırakmaktadır. Piyasalarda karşılaştıkları risklerden korunmak isteyen kişi ve kurumlar da etkin bir risk yönetimi için vadeli işlem piyasalarına yönelmekte ve risklerini minimize etmeye çalışmaktadırlar.

Vadeli işlem piyasaları, gelecekte belirli bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, alım satımının bugünden yapıldığı piyasalardır. Sözleşme konusu varlığın fiyatı bugünden belirlenmekte ve sabitlenmektedir. Vadeli işlem piyasalarında alım satımı yapılan kıymetler, vadeli işlem sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmeleri forward, futures, opsiyon ve swap sözleşme türlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Vadeli işlem, vadeli işlem piyasaları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)

FUTURES AND FUTURES MARKETS

Financial investors, producers and holders are exposed to some risks becouse of the fluctuations in economy. Persons and institutions seeking to protect themselves from the risks they face in the market are also turning to futures markets for effective risk management and trying to minimize their risks.

Futures markets are markets where any commodity or financial instrument is traded in the near future for delivery or cash settlement on a certain date. The price of the contractual asset is determined and fixed today. The securities that are traded on the futures markets are futures contracts. Futures contracts are forward, futures, option and swap contract types.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Futures, Futures Markets, Futures and Options Exchange (VOB)

Tam Metin 820

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.