Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 2  Sayfa: 50-65


ÇANKIRI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞYERİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ SAPTANMASI

ALİ FUAT ERSOY, AYDAN BEKAR

Bu çalışma; Çankırı il merkezinde küçük sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde çalışan işçilerin, iş yeri çalışma koşullarının saptanması amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Soru formu kullanılarak farklı iş yerlerinde çalışan 167 işçi ile yapılan çalışmada; işçilerin % 89.8’i erkek, % 10.2’si kadın; yaş ortalaması ise 21.51±8.25’dir. İşçilerin % 58.1’inin son bir yılda çeşitli iş kazalarına maruz kaldığı saptanmıştır. 

İşçilerin çalışma koşulları incelendiğinde; iş yerlerinin % 46.7’sinde lokal aydınlatma olmadığı, % 85.0’inde yapılan aydınlatmanın göz kamaşmasına neden olduğu, % 58.1’inde çalışma alanında ısıtma/soğutma sistemi olmadığı, % 37.1’inde havalandırma için yeterli pencere olmadığı, % 37.1’inde çalışma alanında zehirli buhar, patlayıcı gaz vb. bulunduğu, % 44.3’ünde iletişimi engelleyecek düzeyde gürültü olduğu, % 35.3’ünde gürültünün sürekli aynı düzeyde olduğu belirlenmiştir. İşçilerin % 33.5’i yorucu işlerden sonra veya belirli saatlerde mola verilmediğini, % 44.9’u molalarda dinlenmek için uygun dinlenme yerinin olmadığını, % 58.1’i ortamdaki zararlı madde/gaz, toz, duman vb. durumlara karşı koruyucu önlemlerin alınmadığını, % 64.7’si düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşçi, iş yeri, çalışma koşulları

DETERMİNATİON OF WORKİNG CONDİTİONS OF THE WORKERS EMPLOYED İN THE ÇANKIRI SMALL SCALE INDUSTRİAL ESTATE

This research was planned and carried out for the purpose of determining the working conditions of workers employed in the Çankırı Small Scale Industrial Estate. The data were collected from 167 workers from different workplaces by means of a questionnaire. The percentage of male workers is 89.8 % and female workers is 10.2 %. Average age of the participants is 21.51±8.25. It has been determined that 58.1 % of the workers faced various occupational accidents in the previous year.

When the conditions in the working places were examined; it was identified that 46.7 % of the working places did not have local illumination, the illumination in 85.0 % of them caused eyes of the workers to be dazzled, 58.1 % of them did not have heating or cooling systems, 37.1 % of them did not have enough number of windows for ventilation, 37.1 % of them had toxic steam, explosive gas etc.*in the environment, 44.3 % of them had noise levels
that prevented communication, 35.3 % of them had noise that was continually at the same level. When asked about the precautions taken against the inappropriatenesses in the working environment; 33.5 % of the workers stated that they did not have breaks after tiring working sessions or in a regular
basis, 44.9 % of them stated that there was not suitable resting places to be used in the breaks, 58.1 % of them stated that necessary precautions against toxic materials, gases, dust and smoke that present in the environment were not taken, 64.7 % of them stated that they did not have regular medical check-ups. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Worker, workplace, working conditions

Tam Metin 750

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.