Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 710-723

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.936


MARKA, MARKA DEĞERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ: INTERBRAND İLE BRAND FİNANCE YÖNTEMLERİ VE 2017 EN DEĞERLİ DÜNYA MARKA SIRALAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

HASAN TAŞCI, MEHMET BAŞ

Marka değeri kavramının önemi, ilk olarak finansal açıdan küresel dünyadaki şirket birleşmeleri veya satın almalarında ortaya çıkmıştır. Literatürde 1980’li yıllardan itibaren ilgi gösterilen önemli konulardan birisi olan marka değeri, uluslararası ve ulusal düzeyde en değerli marka sıralamalarının oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Bu sıralamalar farklı yöntemler kullanan kuruluşlarca her yıl açıklanırken oldukça ilgi görmektedir. En değerli markalar sıralamasının ilgiyle takibinin arkasında bir gerçek bulunmaktadır. Bu, sıkı rekabet koşullarında başarıya ulaşmak için işletmelerin tüketicinin gözündeki marka değerini artırması gerektiği gerçeğidir. Bu noktada, marka değerleme yöntemleri gündeme gelmekte olup standart bir ölçüm yönteminin uygulanması konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Çalışmada, marka, marka değeri kavramı ve marka değerleme yöntemlerine değinilmiş, iki değerleme yönteminin analizi yapılmış olup bu yöntemlere göre belirlenmiş 2017 yılı dünya marka sıralamasında bulunan ilk 10 marka sıralamalarının karşılaştırması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marka, Marka Değeri, Marka Değerleme Yöntemleri, 2017 Marka Sıralamaları, İlk 10 Marka, Interbrand, Brand Finance

BRAND, BRAND EQUITY AND VALUATION METHODS: INTERBRAND AND BRAND FINANCE METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MOST VALUABLE WORLD BRAND RANKS IN 2017

The prominence of the brand-equity concept first emerged in financial mergers or acquisitions in the global world. In the literature, since the 1980s, as one of the important topics of interest, it has given the opportunity to create the most valuable brands ranking at international and national level. These rankings are highly appreciated as they are announced annually by organizations that are using different methods. There is a fact behind the interest of ranking the most valuable brands. This is the fact that businesses must increase brand equity in the eyes of the consumer in order to achieve success under tight competition conditions. At this point, brand equity measurement methods are on the way and there is no consensus on the application of a standard measurement method.  In the study, the concept of brand, brand equity and brand equity methods are mentioned, two methods are analyzed and comparison of the top 10 brand names in 2017 world brand rank is determined according to these methods.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Brand, Brand Equity, Brand Equity Methods, 2017 Brand Ranking, Top 10 Brand Names, Interbrand, Brand Finance

Tam Metin 2001

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.