Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 24-40

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.696


GAYRİMENKUL (EMLAK) SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİNDE VE KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFLERİ VE GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI MODELLERİNİN ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

NURCAN TURAN

Geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde konut sorunu ve konut finansmanı için, farklı çözüm alternatifleri üzerinde durulmuştur. Gelinen son noktaya bakıldığında, konut sorunun çözümünde beklenen sonuca ulaşılamadığı görülmektedir. Gayrimenkul sektörünün ülkemizde gelişmesi ve daha nitelikli projelerin daha kolay ulaşılabilir olması için, daha başarılı alternatif modellere gereksinim bulunmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde, sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülen iki model hayata geçirilmiştir. Bunlardan biri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Modeli’dir. Diğeri ise, özellikle gayrimenkul projelerinin finansmanına katkı sağlayarak, konut sorununun çözümüne katkı sağlaması planlanan, Gayrimenkul Sertifikası Modeli’dir. Çalışmamızda bu iki model incelenmekte ve modellerin, konut sorununun çözümü ile gayrimenkul sektörünü canlandırıcı etkisi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Konut sorunu, konut finansmanı, gayrimenkul işletme kooperatifi, gayrimenkul sertifikası, kentsel dönüşüm.

THE EVALUATION OF REAL ESTATE BUSINESS COOPERATIVES AND REAL ESTATE CERTIFICATE MODELS AS AN ALTERNATIVE IN DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE SECTOR AND SOLUTION OF THE HOUSING PROBLEM

From past to present, in the World and in our country the problem of housing and housing finance, focuses on the different solution alternatives. When looking at the last point, it can be seen that the expected result in solution the housing problem is not reached. More successful alternative models are needed for the real estate sector to develop in our country and for more qualified projects to be more easily accessible. In our country, in recent times, there have been two models of thinking that are thought to contribute to the solution of the problem. One of them is the Real Estate Business Cooperative Model, which is passed on by the Ministry of Customs and Trade. The other is the Real Estate Certificate Model, which is planned to contribute to the solution of the housing problem, especially by contributing to the financing of real estate projects. In our study, these two models being examined and the effects of models to the housing problems and the revitalization of real estate sector are emphasized.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Housing problem, housing finance, real estate business cooperatives, real estate certificate, urban renewal.

Tam Metin 990

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.