Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2198-2212

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1591


TÜRKİYE’DE İŞLETME İFLASLARI VE FAİZ İLİŞKİSİ

SALİH BARIŞIK, SERDAR BUDAK

İşletmelerde başarısızlık kavramının son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir biçimde incelendiği görülmektedir. Çalışmalar genellikle işletme başarısızlığının içsel nedenleri yönüne odaklanırken, en az içsel nedenler kadar önemli görülen dışsal nedenlerin göz ardı edildiği fark edilmiş ve bu nedenlerin de incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’de kapanan işletme sayıları ve faiz oranı ilişkisi, Kaldıraçlı Bootstrap Todo-Yamamoto testi vasıtasıyla 2010 Ocak-2020 Şubat dönemi verileri kullanılarak araştırılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre faiz oranından kapanan işletme sayılarına doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşletme İflasları, Faiz, Ekonometrik Analiz

RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS FAILURE AND INTEREST IN TURKEY

It is seen that the concept of business failure has been widely studied in developed and developing countries in recent years. While studies generally focus on the internal causes of business failure, the necessity of examining external causes at least as much as internal causes has emerged. In this context, the number of business closures in Turkey in the study and interest rate relationships were investigated using Leveraged Bootstrap Todo-Yamamoto test period of February 2020 through January 2010 data. According to the results of the causality test, a unilateral causality relationship was determined from the interest rate to the number of businesses closed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Business Failure, Interest, Econometric Analysis

Tam Metin 546

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.