Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 140-155

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.698


SOSYAL İŞLETMECİLİK BİÇİMİ OLARAK FAYDA ŞİRKETLERİ: TÜRKİYE’DEKİ B CORP SERTİFİKALI İŞLETMELER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

CİHAT ERBİL, GÜLFİZ ERGİN DEMİRDAĞ

Temel amacı sosyal etki yaratmak olan, kar odaklı faaliyet gösteren fayda şirketleri, etkilerinin raporlanması ve sertifikalanması gereği ile diğer sosyal işletmelerden ayrılır. Bu çalışmada, yönetsel bağlamda henüz ele alınan fayda şirketleri açısından bir durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanmıştır. Bağımsız, kar amacı gütmeyen, elli ülkede faaliyet gösteren B Lab tarafından sertifikalanan Türkiye’deki fayda şirketleri ─B Corp’lar─ kapsamında, birincil ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak, nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki fayda şirketlerinin, B Corp sertifikası ile misyonlarını somutlaştırdığını, fayda yaratan işletmeler için yol gösterici olabildiklerini düşündüğü izlenmiştir. Söz konusu şirketlerin, B Corp sertifikasını işbirliği geliştirmede ve sosyal etki yatırımcılarını kendilerine çekmede kullanmayı hedeflediği görülmektedir. Şirketlerin deneyimleri, fayda şirketlerinin Türkiye’de yaygınlık kazanmasında yasal düzenlemelerin işlevsel olacağına işaret etmektedir. Yaygınlıkla birlikte fayda şirketlerinin bilirliğinin de artacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal İşletmecilik, Fayda Şirketleri, B Corp

BENEFIT COORPERATIONS AS A FORM OF SOCIAL BUSINESS: AN ASSESSMENT OF B CORP CERTIFIED BUSINESSES IN TURKEY

Benefit corporations are profit-oriented organizations, whose main purpose is to make social impact, are separated from other social enterprises by requirement of reporting their effects and certification. In this study, it is aimed to evaluate the situation in terms of benefit corporations that have been just recently discussed in the administrative context. Qualitative research has been carried out using primary and secondary data sources within the scope of B Corps in Turkey which are certified benefit companies by B Lab as an independent and non-profit organization, operating in 50 countries. It has been observed that benefit corporations in Turkey are embodying their mission with B Corp certificate and they think that they can provide guidance for benefit corporations. It seems that the corporations in question are aiming to use the B Corp certificate for developing a cooperation and attracting social impact investors. Coorporations’  experience indicates that legal regulations will be functional when benefit corporations become more prevalent in Turkey. With the prevalence, the awareness of benefit corporations is expected to increase.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Business, Benefit Corporations, B Corp

Tam Metin 884

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.